Helsedirektoratet: – Uberettiget frykt

Helsedirektoratet sier hverken pasienter eller leger har grunn til å være urolig for den nye spesialistutdanningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helsedirektoratet har vedtatt læringsmålene for del 2 og 3 i alle spesialitetene i den nye spesialistutdanningen for leger. Forskriften inneholder ikke krav til prosedyrelister, noe Legeforeningen reagerer sterkt på.

– Hvorfor har dere ikke lyttet til legen i spørsmålet om obligatoriske læringsaktiviteter?  

– Vi har lyttet veldig mye til legene underveis i dette og fått mange gode råd fra spesialistkomiteene, men akkurat det med å forskriftsfeste bestemte læringsaktiviteter er det ikke mulighet for i den forskriften har fått. Forskriften sier at det er læringsmål, som beskriver hva en lege skal kunne, som skal forskriftsfestes - ikke hvordan man skal oppnå kompetansen, sier Karin Straume, direktør for kompetanse og personell i Helsedirektoratet.

– Retningslinjer skal følges
– Kan mangel på krav føre til geografiske forskjeller på kvaliteten i utdanningen?

– Vi har vært veldig opptatt av det, men mener det er godt sikret ved at vi anbefaler mengdetrening på prosedyrer. Tjenesten er vant til at anbefalinger fra Helsedirektoratet er mer enn gode råd, det er faktisk noe man skal følge. Vi har derfor stor på at dette vil bli etterlevet, sier Straume.

Hun sier det ikke er aktuelt å endre forskriften som nylig ble vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Mengdetrening er viktig
– En nevrokirurg måtte tidligere utføre 700 operasjoner, får vi dårligere leger uten dette kravet?

– Alle er enige om at mengdetrening og det å beherske bestemte prosedyrer er veldig viktig også i den nye spesialistutdanningen. En del av læringsmålene inneholder også beskrivelse av at man må beherske mange prosedyrer, sier Straume

Hun viser til at det er legenes sluttkompetanse som er avgjørende i den nye forskriften, men at forskriften er mer fleksibel på hvordan målene oppnås fra læringssted til læringssted.

4848 læringsmål
– Bør pasienter være urolige for den nye utdanningen?

– Pasientene bør absolutt ikke være urolige. Vi har fått en ny og moderne spesialistutdanning som skal gjøre det lettere å følge med i tiden og tilpasse læringsaktiviteter etter den medisinske utviklingen på en lettere måte.

Til sammen er det vedtatt 4848 læringsmål.

Powered by Labrador CMS