HÅPER: UiS-rektor Klaus Mohn har ennå et lite håp om at Stortinget kan ta affære.

Foto: UiS

Et foreløpig punktum for betent strid på Vestlandet

Det er stor skuffelse i Stavanger etter at regjeringen i forslag til revidert nasjonalbudsjett setter kroken på døra for medisinutdanning med gradsrett til UiS. I Bergen maner de til samarbeid om legestudentene. 

Regjeringen ønsker ikke flere medisinutdanninger i Norge. Dette går fram av regjeringa sitt utkast til revidert nasjonalbudsjett (RNB) som ble lagt frem torsdag.

— Regjeringens konklusjon vil bety kroken på døra for en medisinutdanning med gradsrett til Universitetet i Stavanger (UiS) i overskuelig fremtid, sier rektor Klaus Mohn, i en pressemelding fra universitetet.

Overfor Khrono tolker han beskjeden fra regjeringen som et nei både til en medisinutdanning med gradsrett i en utenlandsmodell og til en fellesgrad mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitet i Bergen (UiB).

— Vi har brukt lang tid og store lederressurser på dette. Derfor er vi spesielt skuffa over at avklaringen er i den retningen, sier Mohn til Khrono.

Langvarig strid

Dagens Medisin har flere ganger omtalt den nokså betente stiden mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger (UiS). 

Vi har brukt lang tid og store lederressurser på dette. Derfor er vi spesielt skuffa, Klaus Mohn

Bakgrunnen er ønsket om og behovet for å utdanne flere leger i Norge. Grimstad-utvalget foreslo å øke utdanningskapasiteten i Norge fra 50 til 80 prosent, noe som utgjør 440 nye studieplasser i medisin - så fort som mulig.

Vil heller utvikle de desentrale utdanningene

Regjeringen skriver i utkast til RNB at det etter deres syn er viktig at de eksisterende medisinutdanningene tar en større del av helsetjenesten i bruk i utdanning av leger.

«Dette skjer i økende grad, og desentrale studiemodeller er innført en rekke steder, for eksempel i Bodø, Hammerfest og Levanger. Flere er under etablering, for eksempel i Agder og Ålesund. Desentrale studiemodeller skiller seg fra ordinære praksisopphold i distriktene ved at studentene over tid bor, mottar undervisning og gjennomfører praksis i distriktene. Desentrale studiemodeller kan gi økt rekruttering til arbeid i distriktene etter endt utdanning, og utnytter ubrukt praksiskapasitet utenfor de store studiebyene», heter det i budsjettforslaget.

UiB-dekan er fornøyd

Per Bakke er dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er fornøyd med at regjeringen har beholdt de fire medisinske fakultetene i Norge. 

— Jeg tror det vil være en styrke for hele Norge, inkludert Stavanger, sier Bakke til Khrono. 

— Hvis vi får en avklaring på dette nå kan vi legge striden mellom universitetene bak oss og se på hvordan vi kan samarbeide om medisinutdanningen. Vi ønsker et samarbeid med Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssykehus. sier han videre. 

Les også:

Powered by Labrador CMS