Håvard Ulsaker er leder for Norsk medisinstudentforening. 

Foto: Privat

Skal lyse ut lisens-stillinger for medisinstudenter

– Vi oppfordrer til at det gjøres en redelig jobb med å vurdere søknadene som kommer inn, sier medisinstudent-leder Håvard Ulsaker.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Nylig kom Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter til enighet om årets forhandlinger. Ett av resultatene av forhandlingene er at det tas inn et nytt punkt om ansettelse av medisinstudenter med lisens.

Etter fire og et halvt eller fem år på medisinstudiet får studentene en midlertidig legelisens, som innebærer at studenten kan utføre legeoppgaver. Ansettelse i såkalte «lisensstillinger» er ettertraktet blant studentene fordi det kan øke sjansene for å komme inn i spesialiseringsstilling, LIS1.

I det nye punktet i avtalen heter det at «helseforetakene skal som hovedregel utlyse stillinger der det kreves kompetanse som medisinstudenter med lisens».

– Forbedringspotensial

Håvard Ulsaker, leder for Norsk Medisinstudentforening (Nmf), er fornøyd med endringen.

– Vi vet at det er stor variasjon i hvordan sykehusene forholder seg til ansettelse i lisensstillinger, sier Ulsaker.

Han viser til en nylig kartlegging gjennomført av Norsk medisinstudentforening.

Kartleggingen er omtalt i et leserinnlegg i Dagens Medisin i september. Foreningen har registrert utlyste lisensstillinger fra 1. oktober 2019 til 15. mars 2020 i portalen Webcruiter. Ifølge foreningen lyste Helse Stavanger HF og Akershus universitetssykehus ut 55 og 35 slike stillinger. For Oslo universitetssykehus var antallet 13 utlysninger, og fra Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) var antallet henholdsvis fire, åtte og tre.

– Her er det absolutt et forbedringspotensial, sier Ulsaker.

– Dette punktet har stått i protokollen siden 2018, men det er en stor fordel å få det inn i selve avtalen for oss for å tydeliggjøre at dette er viktig for Legeforeningen og medisinstudentene.

Han oppfordrer sykehusene til å føre gode prosesser for stillingene.

– En ting er jo å lyse ut stillinger, noe annet er å sette seg ned og lese søknadene. Vi oppfordrer til at det gjøre en redelig jobb med ansettelsene.  

Powered by Labrador CMS