POSITIV: -Jeg er positivt overrasket over i hvor stor grad dette har bidratt til rekruttering til allmennmedisin i distriktene, sier fungerende direkør Beate Sørslett. 

Foto: Tom Melby/Nordlandssykehuset

Svært glad, men ikke overrasket

– Jeg vil gå så langt som å si at Bodøpakken har hevet kvaliteten på Nordlandssykehuset i Bodø, sier viseadministrerende direktør Beate Sørslett.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nordlandssykehusets fungerende direktør er ikke overrasket over at Bodøpakken har ført til en netto tilvekst av leger til regionen.

– Dette var intensjonen med ordningen fra starten. Men jeg er positivt overrasket over i hvor stor grad dette har bidratt til rekruttering til allmennmedisin i distriktene, sier hun til Dagens Medisin.

Viktig for rekruttering

– Hvorfor er denne typen desentraliserte utdanningsløp viktige for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge?

– Det er to årsaker. Den ene er rekruttering. Det er lettere å rekruttere tilbake folk som har vært her under utdanningen. Den andre har et samfunnsmessig perspektiv. Det er begrenset hvor mange studenter man kan ha i et sykehus uten at det blir en belastning for pasientene. Ved å desentralisere deler av utdanningen, får vi utnyttet hele spesialisthelsetjenesten.

Det er et sløseri ikke å ha dette tilbudet på flere sykehus Beate Sørslett

– Jeg vil gå så lagt som å si at Bodøpakken har hevet kvaliteten på Nordlandssykehuset i Bodø. Vi ser en positiv effekt i pasientbehandlingen ved at ansatte har fokus på hva som er dokumentert som beste behandling – og betydelig økt forskningsaktivitet. Det er et sløseri ikke å ha dette tilbudet på flere sykehus, fastslår hun.

– Hvor mye har engasjementet og motivasjonen hos de stedlige lederne for Bodøpakken å si for resultatet, tenker du?

– Å ha ledere med visjoner for dette har alt å si. Både når det gjelder å tilrettelegge for studenter, men også for rekruttering og mobilisering av annet fagpersonell inn i undervisning. Det å ha kontinuitet er også en fordel.

«Dyrt å være fattig»

– Hvordan finansieres denne ordningen i dag og hvorfor er det viktig å fortsatt sette av midler til den?

– Underviserne er ansatt i bistillinger ved UiT, men Nordlandssykehuset har blitt fakturert for deres lønn, pluss indirekte kostnader. Vi har også dekket undervisningsareal, lesesalsplasser og betalt linjeleie.

– Så ja, det koster, men det har også mange positive effekter å ha disse studentene. De er svært ønsket, både fra oss i foretaksledelsen og i de enkelte klinikkene.

– Nordlandssykehuset er i en svært alvorlig økonomisk situasjon og står foran et effektiviseringsbehov på nærmere 300 millioner kroner. Kan det få konsekvenser for Bodøpakken?

– Ingenting er skjermet, heller ikke det vi ser så mange positive effekter av. Spesielt i en situasjon hvor må prioritere mellom dette og mulig kutt i tjenestetilbud. Det er diskusjoner vi må ta. Det er dyrt å være fattig, men det kan få konsekvenser for rekrutteringen å kutte Bodøpakken.

Powered by Labrador CMS