Foto:

Regjeringen skal utrede å endre spesialistforskriften

Tirsdag ble det enstemmig vedtatt at regjeringen må utrede endring i spesialistforskriften slik at leger som har gjennomført praktisk tjeneste i EU- eller EØS-land, kan få godkjent hele eller deler av tjenesten som LIS1-tjeneste i Norge.

Fremskrittspartiet (FrP) fremmet i februar et representantforslag om å godkjenne leger utdannet i Danmark. Og i mars fremmet Kristelig folkeparti (KrF) representantforslag om å sikre godkjenning av medisinutdanning fra EU- og EØS-land.

Tirsdag vedtok Stortinget følgende: 

«Stortinget har vedtatt å be regjeringen så raskt som mulig utrede å endre spesialistforskriften § 18 første ledd, for å åpne for at leger som har gjennomført praktisk tjeneste i annet EU-/EØS-land, etter søknad og konkret vurdering av læringsmål, kan få godkjent hele eller deler av den praktiske tjenesten som LIS1-tjeneste, samtidig som LIS1-ordningen sikres og opprettholdes. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget på egnet måte innen utgangen av 2022.»

Frykter flere flytter ut igjen

– Dette har vi jobbet og pushet på for. Vi er glade for vedtaket, men det er synd at dette drar ut i tid, sier Maja Elisabeth Mikkelsen, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) til Dagens Medisin.

Maja Elisabeth Mikkelsen og Norsk medisinstudentforeningen (Nmf) ønsker rask avklaring. Foto: Privat

Mikkelsen frykter nå at leger som har gjennomført medisinutdanningen og den danske turnusen (KBU) i Danmark, flytter tilbake og tar spesialiseringen der fremfor å vente i Norge og gå i det hun beskriver som usikre stillinger.

– Det er veldig synd. Det hadde vært mer hensiktsmessig å få dem inn i utdanningsløpet her i Norge, og heller ta en vurdering på hva de mangler og få kompensert det i spesialistutdanningen, sier hun. 

– Vi mangler spesialister og har en fastlegekrise, en prekær situasjon. Vi har behov for denne arbeidskraften, legger Mikkelsen til. 

Aktuelt: Norge mangler 1.200 legespesialister

Tidkrevende søknadsprosess

I fjor ble autorisasjonspraksis for søkere med helsefaglig utdanning fra EØS-land endret.

Nå kan personer med helsefaglig utdanning fra et EØS-land søke om autorisasjon selv om de ikke har full rett til å utøve yrket i utdanningslandet og selv om de ikke har rett til yrkesgodkjenning etter EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Det betyr at studenter som for eksempel har tatt medisinutdanningen i Danmark, kan søke og få en individuell vurdering om autorisasjon. Deretter kan de få mulighet til å søke på LIS1-stilling i Norge uten å gjennomføre KBU i Danmark først, som har vært nødvendig tidligere.

– Det er bra. Men vi har erfart at studenter dette gjelder, som søkte i juli i fjor når denne nyheten kom, fikk svar i slutten av februar i år. Det er også en svært tidkrevende prosess, sier Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS