FORESLÅR LOVENDRING: Bård Hoksrud (Frp), Seher Aydar (R) og Marian Hussein (SV) foreslår å endre loven, slik at leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr. Foto:

FORESLÅR LOVENDRING: Bård Hoksrud (Frp), Seher Aydar (R) og Marian Hussein (SV) foreslår å endre loven, slik at leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr.

Foto:

Fremmer lovforslag i Stortinget om overtredelsesgebyr

SV, Rødt og Frp fremmer i dag et forslag om å endre folketrygdloven, slik at det ikke skal kunne skrives ut overtredelsesgebyr.

Publisert

Den siste tiden har det stormet rundt overtredelsesgebyrene – altså bøter for feil forskrivning – som kunne bli satt til over 200.000 kroner.

Det førte til at Legeforeningen blant annet gikk ut og ba leger slutte å skrive ut legemidler på blå resept.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har så forsikret legene om at ingen skal få utskrevet overtredelsesgebyr, og sagt at de vil se på forskriften.

Legeforeningen skriver på sine nettsider at de vil ha saken som høyeste prioritet, helt frem til reglene er endret og straffegebyrene er fjernet.

Lovforslag fra tre partier
Partiene SV, Rødt og Frp fremmer i dag følgende lovendringsforslag til Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag for Stortinget om endring av folketrygdloven § 25-6a for å sikre at leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr for feil foreskrivning av blåresepter».

I bakgrunnen til lovforslaget viser partiene til at Stortinget i 2019 vedtok å gi Helsedirektoratet anledning til å ilegge behandler overtredelsesgebyr for uaktsomt eller forsettlig feilforskrivning av blåresepter.

Lovendringen i 2019 ble vedtatt av et samlet Storting.

«I ettertid har forslagsstillerne sett at dette vil få konsekvenser for både legene og pasientene som Stortinget ikke var klar over da loven ble vedtatt», heter det i lovforslaget.

– Fastlegekrise
De tre partiene viser til at helse- og omsorgsministeren har varslet at de vil sende saken på høring for å endre blåreseptforskriften.

SPØR I STORTINGET: Leder i Helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H) stiller også spørsmål om saken i Stortinget, denne uken. 

      
        Foto: Anders Zerener
SPØR I STORTINGET: Leder i Helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H) stiller også spørsmål om saken i Stortinget, denne uken. Foto: Anders Zerener

«Forslagsstillerne mener dette ikke er tilstrekkelig fordi de grunnleggende vilkårene for overtredelsesgebyret er regulert i lovbestemmelsen. Debatten rundt saken har synliggjort at økonomiske sanksjoner for overtredelse er et prinsipielt feil virkemiddel for å styre etterlevelsen av denne ordningen», skriver de til Stortinget.

– Vi står midt i en fastelegekrise. Pasientens rettigheter og tryggheten til de som jobber i tjenestene våre må komme først. Det er bra at ministeren har sagt hun vil se på endring av forskriftene, men det ikke er nok, vi må gå en ny runde på prinsippene i loven i Stortinget, sier Seher Aydar, medlem av Helse- og omsorgskomiteen (R).

– Nå har vi et system basert på mistillit, der pasienter kan miste rettigheter fordi legene risikerer personlig straff om de gjør feil. Men det er faktisk verre at noen som har krav på blåresept ikke får det, enn at det skrives ut en for mye, sier hun.

– For mye tran
Helsepolitisk talsperson og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Bård Hoksrud (Frp), viser til at saken har fått et ekstremt preg på grunn av størrelsen på overtredelsesgebyrene.

– Dette ble enstemmig vedtatt i Stortinget på bakgrunn av en rapport fra Riksrevisjonen. Men det har blitt en ekstremvariant av tiltak, når man har satt bøtesatsen til over 200.000 kroner.

Han viser til at FrP forutsetter at leger forskriver og forvalter systemet bevisst, men sier at «det må være lov å gjøre feil».

– Det er noen som har tatt altfor mye møllers tran når de satte nivået på gebyrene i forskriften. Dette hadde kanskje blitt oppfattet annerledes, om man satte nivået på et mer normalt nivå.

– Jeg skjønner at leger er bekymret for å mulig kunne få en privat bot på 200.000 kroner. Det er derfor vi nå ønsker å ta tak i dette. Nå er det viktig å endre loven, ikke bare forskriften.

Peker på pasientene
Hoksrud peker på at det til syvende og sist gikk utover pasientene, når Legeforeningen aksjonerte.

– Til syvende og sist er det pasientene det går utover. Det er alltid lov å snu i tide. Jeg håper ikke det går prestisje i denne saken fra noen av de andre partiene, sier han.

Han opplyser til Dagens Medisin at de i Helse- og omsorgskomiteen har prøvd å skape flertall for forslaget på tvers av partiene, men at de foreløpig ikke har fått til det.

– Jeg tror det fortsatt er mulig, gjennom komitébehandling, sier han.

Bygger på mistillit
Marian Hussein (SV), helsepolitisk talsperson og medlem av helse- og omsorgskomiteen, mener saken viser et system som er bygd på mistillit mot fagfolk.

– Jeg er skuffet over hvordan statsråden har håndtert bekymringen til legene. I sykehustalen sa helse- og omsorgsministeren at hun har tillit til fagfolkene. Nå må den reformen fylles med innhold og vise at hun har tillit til fagfolk som leger. Hvis vi skal få en slik reform, så må vi begynne med å vise det i denne saken.

– Vi håper at både Sp og Ap samarbeider med oss i Stortinget, for å danne det nødvendige flertallet.

Frir til regjeringen
– Jeg regner med at regjeringspartiene er de som skal danne flertall med oss i denne saken. Allerede i fjor sommer ga høringssvarene fra Legeforening tydelig beskjed om hvor problematisk dette systemet var. Det var ingen som forutså hvor alvorlig dette da kunne gå.

Hussein viser til at svarene var så tydelige fra Legeforeningen, at hun ikke forventer at Høyre vil gi støtte til lovendringen.

– Dette er jo en sak regjeringen har arvet, og den har nok vært vanskelig Her håper jeg de imøtekommer oss, særlig fordi vi står midt i en fastlegekrise og en helsekrise. Vi må finne bedre strategier i fellesskap. Da er det ikke straff av fagfolk som bør være arven etter Støre-regjeringen.

Spørsmål i Stortinget
– Høyre forventer at helseminister Ingvild Kjerkol raskt følger opp det hun har sagt, nemlig å foreta en ny gjennomgang og sende forskriften på høring. Vi forventer også at helseministeren kommer til Stortinget dersom høringsrunden gir grunnlag for at Stortinget bør ta en ny vurdering av loven, sier leder i Helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H) til Dagens Medisin.

– For Høyre er det viktig at forskriften er pauset, slik at vi kan være trygge på at pasienter får nødvendige medisiner.

Til Husseins manglende forventninger om støtte, har Trøen følgende kommentar.

– Nå handler det først og frem om å få løst situasjonen slik at ordningen med forskrivning av medisiner funger til pasientenes beste. Da er det viktig med en rask høring, etterfulgt av eventuelle nødvendige endringer i forskriften. Dersom det viser seg at Stortinget bør behandle loven på nytt, forventer vi at helseministeren kommer med sak til Stortinget. Da vil Høyre selvfølgelig gå inn i det arbeidet.  

Trøen viser til at hun i et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren har bedt statsråden både bekrefte at hun vil komme tilbake til Stortinget om det er innspill i høringen som tilsier det, og om en bekreftelse på at forskriften er pauset. 

Spørsmålet i Stortinget er foreløpig ikke besvart.

Powered by Labrador CMS