MELDER SEG PÅ: Fastlege Bjørg Bakke vil bli president i Legeforeningen. Foto: Privat

MELDER SEG PÅ: Fastlege Bjørg Bakke vil bli president i Legeforeningen.

Foto: Privat

«Outsider» vil bli legepresident: – Man må ta noen sjanser

Fastlege Bjørg Bakke i Porsanger kritiserte Legeforeningen for å være passiv og fikk svar om å engasjere seg i foreningen. Nå tar hun oppfordringen – og stiller som kandidat til toppvervet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

For kort tid siden gikk fastlege Bjørg Bakke ut med ramsalt kritikk mot egen fagforening. I et leserinnlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening skrev hun om ”spydspissen som blir liggende i skuffen” og overfor Dagens Medisin uttalte hun at Legeforeningen er blitt en passiv aktør.

Nå bekrefter fastlegen overfor Dagens Medisin at hun selv stiller som kandidat i det forestående presidentvalget i foreningen.

– Livet er kort og man må ta noen sjanser. Jeg har fått mange fine tilbakemeldinger og det er åpenbart flere som kjenner på de samme følelsene som jeg kjenner på, sier Bakke til Dagens Medisin.

Nye perspektiver

32-åringen har tidligere vært leder for medisinstudentene i Norsk medisinstudentforening, men har de siste årene ikke vært aktiv i foreningen på nasjonalt nivå. Det siste året har hun vært aktiv i flere fora for leger.

Bakkes kjepphest er at legene må anerkjennes som en «spydspiss» i helsevesenet.

– Vi, Legeforeningen og legestanden, må ta større eierskap til historien vi vil fortelle. Da kan vi ikke jobbe på samme måte som før, i samme bakfora og ha samme kommunikasjonsform. Vi må tenke nytt, og finne andre måter å få frem budskapet om at vi er spydspissen i helsetjenesten og hvilket helsevesen vi ønsker å ha, sier legen.

– I sitt tilsvar minnet Marit Hermansen meg på at man kan kritisere og be om forandring, men man har også et personlig ansvar for å bidra til den forandringen man ønsker. Det vil jeg – så da tar jeg henne på ordet og vil bidra til en debatt om hvilken retning Legeforeningen skal ta.

Rett fra klinikken

Bakke har jobbet som lege i seks år, og studerer økonomi ved siden av, i tillegg har hun en grad i statsvitenskap. Nye perspektiver og det at hun vil komme direkte fra klinikken, er det viktigste ved hennes kandidatur mener Bakke, som beskriver seg selv som en «outsider».

Hun mener at kontakten mellom foreningen og medlemmene ute i klinikkene må bli bedre.

– Jeg mener Legeforeningen må ha tettere kontakt med medlemmene, sånn at man kan spille inn til myndighetene hva som egentlig skjer, sier Bakke.

– Jeg mener at Legeforeningen er en veldig god organisasjon – og at legene er de smarteste folkene i Norge. Jeg vil jobbe med det potensialet. Jeg tror alle er stolte av å være lege, men vi må tørre å eie det. Man skal ikke være redde for å si at uten leger så går ikke det norske helsevesenet rundt.

– Du er ikke redd for å si at leger er de smarteste i Norge?

Nei, hvorfor skulle jeg være det? Hvis jeg skulle gå til en lege som skulle hjelpe meg  med det eneste livet jeg har så vil jeg gå til en som har lest mye og brukt mest mulig tid til å lære seg noe. Ikke til en som har gått på fest. Vi lever i et kunnskapsbasert samfunn. Jeg tror alle i Norge vil ha den smarte legen.

– Mener du Legeforeningen da har vært for dårlig til å stå opp for legene?

Jeg vil ikke si at de har vært for dårlige. Det har jeg ikke kunnskap nok til å si. Men vi som jobber i klinikken sliter med å se resultatene av innsatsen. Da handler det enten om å synliggjøre innsatsen for medlemmene eller å bruke noen nye virkemiddel eller jobber annerledes for å få bedre betingelser for legene. Vi må tenke nytt, for måten vi har jobbet på til nå ser ikke ut til å gi resultater.

Ikke nok med streik

Bjørg Bakke også vært ute i forbindelse med legevaktstreiken i fjor høst. Da fortalte hun om arbeidsuker på opptil 120 timer.

 – Dagens legepresident viser blant annet til at det er gjennomført streiker, og at du selv frontet den siste streiken på legevakt?

Streik i seg selv er ikke et resultat. Jeg og pasienten fikk det egentlig ikke bedre av streiken. Streik er et middel for å oppnå noe. Som lege i Lakselv, har jeg ikke sett noe resultat av den streiken. Det har ikke skjedd noe. Om Legeforeningen streiker hvert år, så betyr det ingenting så lenge resultatene uteblir.

– Hva vil du gjøre annerledes?

– Jeg har mange ideer. Det finnes mange måter å gjøre ting på. Som legestand må vi for eksempel finne andre måter å streike på enn å ikke dukke opp på jobb – slik at vi ikke setter pasientenes liv i fare. Det kan være å ikke skrive ut førerkortattest eller sykemeldinger, for å synliggjøre hvor mye vi gjør dette. Det er ingen som dør av å ikke få en sykemelding, men det vil synliggjøre problemet.

Bakke tror kandidaturet hennes vil få støtte, men sier at målet hennes ikke ene og alere er å vinne.

– Jeg er sikker på at jeg vil få mye støtte fra medlemmer rundt om, men et annet spørsmål er om jeg får delegatene sine stemmer, sier hun.

– I tillegg til å fronte mitt eget kandidatur, ønsker jeg å ufarliggjøre det å stille til valg og ha en positiv kampanje om det å være lege.

Tror på støtte

Presidentvalget i Legeforeningen skal avholdes på foreningens landsrådsmøtet som arrangeres i Lillestrøm utenfor Oslo 1. til 3. juni. Bakke er så langt den første som stiller til valget.

 Hva tenker du om at ingen andre har gått ut og meldt seg som presidentkandidat så langt?

– Jeg synes at det er bedre for medlemmene i Legeforeningen jo tidligere kandidatene stiller. Både for å utfordre seg selv som kandidat og for å opplyse om hva man mener og hva man vil bidra med. Jeg vil gjerne ha en debatt med andre kandidater om dette. Å synliggjøre forskjeller og likheter tror jeg ville vært en fordel for alle.

Powered by Labrador CMS