SPENT: Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening (YLF) er litt ekstra spent foran årets hovedoppgjør.  Foto: Vidar Sandnes

SPENT: Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening (YLF) er litt ekstra spent foran årets hovedoppgjør. 

Foto: Vidar Sandnes

Covid til tross, legene forventer lønnsvekst og frie forhandlinger

Fredag er det legenes tur til å forhandle om lønn og betingelser med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som representerer de fleste norske sykehus.– Tross situasjonen, forventer jeg frie og reelle forhandlinger, sier Kristin Kornelia Utne i Yngre legers forening (YLF). – Vi går inn i oppgjøret med forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i sykehusene, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Hovedoppgjøret 3. august startet forhandlingene om frontfaget, som fungerer som en norm for lønnsveksten i norsk arbeidsliv. På overtid 21. august kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet i årets lønnsoppgjør. Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Denne rammen fra frontfaget skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til.  Kilde: NHO

Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening (YLF), er litt ekstra spent på hva årets lønnsforhandlinger vil resultere i, men sier til Dagens Medisin at hun forventer frie og reelle forhandlinger, tross at covid-19-situasjonen har snudd samfunnet på hodet.  

– Det er et veldig spesielt år, både for medlemmene og resten av befolkningen, men jeg ser ikke at situasjonen i år skal påvirke forhandlingene. Vi satser på at vi også i år skal ha gode forhandlinger og sammen finne gode løsninger for både oss og sykehusene, sier hun og utdyper:

– Sykehusene er avhengig av å rekruttere og beholde kompetanse og det lønnsnivået som er lagt inn i budsjettene er høyere enn nivået som frontfaget havnet på. 

Ny kompetansestige
Utne forhandler på vegne av 10.000 medlemmer i YLF, de aller fleste av dem jobber i sykehus.

– Frontfaget er ingen lønnslov, selv om vi selvsagt anerkjenner frontfagets norm over tid. Vi representerer ei yrkesgruppe med høy kompetanse som har jobbet steinhardt den siste tiden, og vi forventer at denne innsatsen anerkjennes når vi nå setter oss ved forhandlingsbordet.

Særlig viktig for YLF er å få på plass en ny kompetansestige for leger i spesialisering (LIS).

Vi satser på at vi også i år skal ha gode forhandlinger og sammen finne gode løsninger for både oss og sykehusene. Kristin Kornelia Utne (YLF)

– Den vi nå har er i utakt med spesialistutdanningen. Vi trenger en ny stige som er tilpasset er mer komprimert utdanningsløp. Dette er en viktig sak for mine medlemmer.

Mer lønn til forskere
YLF har også en rekke andre behov, deriblant et godt og konkurransedyktig lønnsnivå for leger som forsker i sykehus.

– Å forske må være attraktivt og det må gjenspeiles i lønnsnivået, argumenterer hun.

Etter hvert skal hun også forhandle lønn og betingelser med arbeidsgiverorganisasjonen KS, Stat, Virke og Oslo kommune.

– Det jeg kan si om det, er at vi i alle fall ikke ble enige med KS før jul i fjor med tanke på arbeidstid. I tillegg vil nok økt arbeidsbelastning og legevakt være tema som vil adresseres. Alle disse er uløste uenigheter som vi vil ta med oss inn i årets hovedoppgjør. 

Forventer reallønnsvekst
Rune Frøyland, leder i Akademikerne Helse, forteller at partene ved oppstart fredag legger til rette for videre prosess for forhandlingene.

– Vi går inn i oppgjøret med forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i sykehusene. Frontfaget er en norm over tid, og ikke et absolutt tak i oppgjøret. Det er viktig at lønnsforhandlingene i offentlig sektor brukes for å kunne sikre den kompetansen de ulike sykehusene trenger for å levere gode helsetjenester, sier Frøyland.

Rune Frøyland, forhandlingsleder Akademikerne Helse
Rune Frøyland, forhandlingsleder Akademikerne Helse

For Akademikernes medlemmer i sykehusene forhandles lønnen lokalt eller foreningsvis med Spekter.

– Ulike sykehus har ulike behov og utfordringer, og vi trenger lokale, kollektive lønnsforhandlinger uten sentrale føringer. Slik kan sykehusene best rekruttere og beholde riktig kompetanse, fortsetter Frøyland.

Klimakrav
Akademikerne tar også med seg et krav inn i forhandlingene om at sykehusene skal arbeide mer fokusert med klima, der alle helseforetakene i løpet av tariffperioden drøfte utarbeidelse en helhetlig klimaplan som inkluderer risikoreduserende tiltak.

Powered by Labrador CMS