ULIK PRIORITERING: Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) er uenig i Bent Høies (t.h.) prioritering av pengene, og mener de i stedet kunne gått til for eksempel HPV-vaksine til gutter.   Foto:
ULIK PRIORITERING: Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) er uenig i Bent Høies (t.h.) prioritering av pengene, og mener de i stedet kunne gått til for eksempel HPV-vaksine til gutter. Foto:

Kritiserer Høies innføring av hiv-forebygging

Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) er kritisk til pengebruken ved hiv-profylakse, og mener pengene heller burde vært brukt til annen infeksjonsforebygging.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Vi deler direktoratets vurdering. Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Helseminister Bent Høie (H) besluttet nylig å refundere pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) mot hiv-smitte for menn som har sex med menn, og som ikke har fast partner.

Beslutningen kommer i kjølvannet av at Helsedirektoratet anbefalte tiltaket.

Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) gikk i sommer ut i flere medier og uttalte seg kritisk mot refusjon av PrEP. Etter at statsråden har besluttet å refundere medikamentet for risikogrupper, mener partifellen Stensland fortsatt at dette er en dårlig idé.

Foretrekker andre tiltak
– Jeg har respekt for at det finnes faglige holdepunkter for at dette har effekt, men jeg er ikke enig i beslutningen. Jeg ville ha vurdert det annerledes, og mener det er andre infeksjonsforebyggende tiltak man heller kunne ha brukt pengene på, sier Stensland til Dagens Medisin.

– Hva mener du burde vært prioritert i stedet?

– For eksempel kunne HPV-vaksine til gutter vært en god kandidat. Vaksinasjonsprogrammet er et viktig infeksjonsforebyggende tiltak.
Stensland peker for øvrig på at Prioriteringsmeldingen ennå ikke er behandlet av Stortinget. I meldingen er det et prinsipp at finansieringsansvaret skal følge behandlingsansvaret, hvilket ifølge stortingspolitikeren tilsier at hiv-behandling skal overføres fra Folketrygden til de regionale helseforetakene.

Les også: WHO anbefaler forebyggende hiv-behandling til høyrisikogrupper

Enig med direktoratet
Som svar på kritikken viser statsråden til Helsedirektoratets anbefaling, og forteller at departementet deler denne vurderingen.

– Gjeldende forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler sier at «det ytes stønad til antiinfektive legemidler til forebygging av allmennfarlige smittsomme sykdommer hos personer som etter en faglig vurdering antas å være i særlig fare for å bli smittet i Norge». Helsedirektoratet mente at disse bestemmelsene dekker PrEP, og ba Helse- og omsorgsdepartementet avklare dette. Det har vi gjort, og deler direktoratets vurdering, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Statsråden opplyser at Helsedirektoratet i løpet av 2017 skal utarbeide kriterier for hvem som skal få profylaksen, og hvordan oppstart av behandlingen skal skje i helsetjenesten. Inntil dette er det Legeforeningens retningslinjer for hiv-behandling som gjelder.

Bruker dagens regler
På spørsmål om hvorfor PrEP ikke er vurdert opp mot andre infeksjonsforebyggende tiltak, svarer statsråden som følger:

– Forebyggende tiltak og behandling rettet mot andre infeksjonssykdommer vil også kunne falle innenfor den samme bestemmelsen i blåreseptforskriften. Dagens regelverk krever ikke at det skal gjøres prioriteringer mellom ulike sykdommer. Selv om vi har lagt frem en prioriteringsmelding, behandler både departementet og underliggende etater og virksomheter fortløpende saker etter gjeldende regelverk.

75.000 årlig
Det er emtricitabin/tenofovir (Truvada) som er det aktuelle legemiddelet. En pakning med 30 tabletter koster i overkant av 6000 kroner, og den daglige dosen er på én tablett.

Det vil si at for hver person som bruker legemiddelet daglig, ligger kostnaden på nærmere 75.000 kroner årlig. I tillegg kommer utgifter til konsultasjoner, viser Helsedirektoratets vurdering.

Direktoratet tar ikke stilling hvor mange personer som ville være aktuelle for refusjon, men gjør kostnadsberegninger på opptil 200 personer årlig.

Med daglig bruk, ville et slikt omfang gi utgifter på rundt 15 millioner kroner for selve medikamentet, og nærmere 1,3 millioner for konsultasjoner.

Powered by Labrador CMS