– Det er naivt å tro at dagens samhandlingsløsninger alene vil løse sektorens utfordringer, mener Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Foto: KS
– Det er naivt å tro at dagens samhandlingsløsninger alene vil løse sektorens utfordringer, mener Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Foto: KS

KS: – Velger å misforstå om kommunal journal

–  Vi kjenner også på utålmodigheten med å komme videre. Samtidig er det viktig at det lages en realistisk plan for hvordan vi går videre i fellesskap. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Hun mener DIPS misforstår når de retter kritikk mot at Direktoratet for e-helses planer om felles kommunal journal er alt for store og vil ta for lang tid, en kritikk som for øvrig også støttes av Legeforeningen og IKT Norge.

–  Det er bra at også DIPS erkjenner behovet for et digitalt løft for kommunesektoren. Realiteten er at vi nå trenger et større digitalt løft og koordinert satsning i og fra hele helsesektoren.

– Velger å misforstå
– Det virker her litt som DIPS velger å misforstå hva som ligger i konsept 7, som ikke er en teknologisk løsning men et veivalg for hvordan man skal gå videre for å løse et behov i helsetjenesten. Det virker også litt som de velger å misforstå litt hva som er oppgaven til det forprosjektet som nå er igangsatt, som nettopp er å foreslå en gjennomføringsstrategi for det videre arbeidet.

–  Det skal legges en trinnvis gjennomføringsstrategi til grunn for å redusere risiko, sier Wieland.

–  Arbeidet skal sees i sammenheng med det øvrige nasjonale ehelse-arbeidet, og en løsning kan bestå av flere systemer og ikke ett, som vil ha ulike arbeidsflater tilpasset de ulike helseprofesjonenes behov. Og ikke minst skal de være basert på åpne og fleksible standarder for å fremme fortsatt innovasjon i både tjenestene og markedet. Dette er helt i tråd med det Legeforeningen og KS sammen har anbefalt.

– Opptatt av å komme raskt i gang
–  Særlig har vi vært opptatt av å komme raskt i gang med samhandling på legemiddelfeltet. Det DIPS sier her blir dermed litt som å slå inn åpne dører.  DIPS er jo dominerende leverandør til godt over 80 prosent av sykehussektoren, med journalløsninger i bruk i nær sagt alle deler av spesialisthelsetjenesten. De har dermed en særdeles viktig rolle å spille nærmest uansett utfall av forprosjektet.

–  Ifølge DIPS kan vi få felles tilgang til journalinformasjon uten felles EPJ løsning. Realiteten er at kommunesektoren opplever at de løsningene dagens leverandørmarked kan levere verken støtter krav til samhandling eller at de på en god måte kan levere arbeidsverktøy til en stadig mer teknologitung helsetjeneste i kommunene. Det er derfor naivt å tro at dagens samhandlingsløsninger alene vil løse sektorens utfordringer.

–  Vi kjenner også på utålmodigheten med å komme videre. Samtidig er det viktig at det lages en realistisk plan for hvordan vi går videre i fellesskap.  Forprosjektet kan gi oss nettopp det.

Powered by Labrador CMS