Tester elektronisk ordbok

Pasienter skal teste teknologisk nyvinning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Oslo universitetssykehus presenterte flere teknologiske nyvinninger under Oslo Innovation Week nylig, deriblant en ny elektronisk ordbok som vil bli koblet til sykehusets pasientjournal.
Den planlegges å testes ut for pasienter på Thoraxkirurgisk avdeling, ifølge sykehuset.
Oversetter til forståelig språk
Ordboken er basert på et avansert teknologisk system der medisinsk terminologi, som forekommer i elektronisk pasientsjournal, blir oversatt til et forståelig språk for pasienter.
– Målet vårt er at pasientene skal få et godt hjelpemiddel til å forstå sin egen journal, sier forskningssykepleier Karl Øyri ved Intervensjonssenteret på Oslo universitetssykehus.
Det nye dataprogrammet fungerer slik at de medisinske termene i journalen får hyperlinker til utfyllende forklaringer i form av tekster, bilder og animasjoner, som i en synonymordliste eller en Thesaurus. 
Synonymordlisten er utviklet fra flere kilder, som Pasienthåndboken (Norsk Helsinformatikk), Medisinsk Ordbok (Kunnskapsforlaget), Felleskatalogen og en egenutviklet ordliste for spesialuttrykk fra pasientsjournaler på sykehuset.
Tok ti å utvikle
– Det har vært en tidkrevende og kompleks prosess, som det har tatt oss ti år å utvikle. Så snart vi har de tekniske finurligheter på plass på Thoraxkirurgisk avdeling, skal vi prøve ut om systemet virker etter sin hensikt, sier han til sykehusets nettside. (kab)

Powered by Labrador CMS