SKAL VURDERE: – Vi driver med løpende informasjonsarbeid om kjernejournal, og vi vil se på om dette bør forbedres ytterligere, sier juridisk direktør Birgitte Jensen Egset i Direktoratet for e-helse. Foto: Camilla Smaadal/Direktoratet for e-helse

– Kunne sikkert ha gjort mer for å informere helsepersonell om kjernejournal

Direktoratet for e-helse  vil evaluere eget informasjonsarbeid knyttet til kjernejournal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nylig oppfordret hjertespesialist Steinar Madsen leger til å benytte kjernejournal oftere, spesielt for å få et overblikk over pasienters legemiddelbruk. 

Madsen bruker selv kjernejournal hyppig, men var inntil nylig uvitende om at han også har tilgang til kjernejournal uten å innhente samtykke fra pasienten først. Noe som betyr at han for eksempel kan forberede seg med å se på en nylig henvist pasients legemiddelbruk i kjernejournalen som forberedelse til første møte med pasienten.

Skal vurdere å bedre eget informasjonsarbeid

Direktoratet for e-helse har blitt forelagt intervjuet med Madsen. Direktoratet oppgir at jobbes kontinuerlig med å opplyse om kjernejournal, men at det nå vil gjøres en vurdering av direktoratets informasjonsarbeid.

– Vi driver med løpende informasjonsarbeid om kjernejournal, og vi vil se på om dette bør forbedres ytterligere, sier juridisk direktør Birgitte Jensen Egset i Direktoratet for e-helse.

– Både vi og virksomhetene som har innført kjernejournal kunne sikkert gjort mer for å informere helsepersonell, både om nytteverdi og tilgangen. Vi er glade for at Dagens Medisin omtaler kjernejournal, sier Egset.

– Konkurrerer om legenes oppmerksomhet

Egset hevder at det har blitt holdt kurs for å opplyse helsepersonell, men at det er vanskelig å nå ut til alle.

– Tilgangen til kjernejournal, med og uten krav om samtykke, ble belyst i kurs som ble holdt for helsepersonell i forbindelse med innføringen av kjernejournal. Det ble holdt kurs både på sykehus og i møter med privatpraktiserende, men slike kurs er jo frivillige og må konkurrere med mange andre som ønsker legenes oppmerksomhet, sier direktøren.

Egset trekker også frem at direktoratet har laget en egen veileder som er tilgjengelig på ehelse.no, som direktoratet kommer til å vurdere på nytt.

 – Vi vil se på om samtykkekravene og unntakene for disse bør bli enda tydeligere kommunisert, sier Egset.

Powered by Labrador CMS