Internett avlaster legene Foto:
Internett avlaster legene Foto:

Internett avlaster legene

Sikker web-basert kommunikasjon reduserer antall legekonsultasjoner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette kommer frem i doktoravhandlingen til cand.polit. Trine Strand Bergmo ved Universitetet i Oslo.
 
22. juni forsvarte hun avhandlingen "Telemedicine: measuring effects and patient preferences" under en disputas i Oslo.

Reduserer bruk av tjenester
I avhandlingen viser Strand Bergmo at sikker web-basert kommunikasjon mellom pasienter og leger reduserer bruk av andre helsetjenester.
I en av studiene undersøkte hun hva som skjedde når pasientene fikk tilgang til å kontakte fastlegen over internett. Det viste seg at antall legebesøk gikk ned med omtrent en konsultasjon per pasient per år.
Hun har også påvist at veiledning over internett som del av behandlingen til barn med atopisk eksem kan redusere andre type konsultasjoner.
I denne studien som ble utført i Tromsø, fikk foreldre til barn med eksem mulighet til å sende bilder av eksemet sammen med en beskrivelse av hvordan barnet hadde det fra datamaskinen hjemme direkte til spesialisten på sykehuset. Spesialisten svarte med å gi råd om hvordan eksemet skulle behandles.
Gir ikke merarbeid
Trine Strand Bergmo påpeker at flere har utrykt bekymring for at det kan gi merarbeid for legene dersom det åpnes for at pasientene fritt kan sende elektroniske forespørsler. Det har vært hevdet at dette vil medføre mange unødvendige, lange og til dels kompliserte meldinger som legen må bruke mye tid på.
– Slike bekymringer viste seg å være ubegrunnet. Omtrent halvparten av pasientene som fikk tilgang til kommunikasjonssystemet, brukte det i løpet av prosjektperioden. De sendte i snitt 1.5 og 3 meldinger per år. Noen av pasientene mente at det var bedre med et fysisk møte med legen, mens de fleste synes dette var et nyttig tilbud som kunne spare et legebesøk, sier doktoranden i anledning disputasen.

Powered by Labrador CMS