Har hatt elektroniske henvisninger i 10 år

Oslo universitetssykehus er trolig alene om å ha henvisninger til radiologisk avdeling på papir. – Vi har hatt elektroniske henvisninger de siste ti årene, sier Aslak Aslaksen på Haukeland universitetssjukehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

NULL PAPIR: – Vi har hatt elektroniske henvisninger de siste ti årene, sier avdelingsdirektør Aslak Aslaksen ved Haukeland universitetssjukehus.

Mens radiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) ikke kan håndtere henvisningene elektronisk, og mottar cirka 13.000 papirhenvisninger på papir hver måned, har Haukeland universitetssjukehus hatt elektroniske henvisninger i mange år allerede.

Klinikkleder Hans-Jørgen Smith ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved OUS har uttalt til Dagens Medisin at han tror OUS er det siste sykehuset i Helse Sør-Øst som ikke har elektroniske henvisninger.

Les saken: Sender 150.000 papirhenvisninger mellom avdelinger

Radiologisk avdeling ved Haukeland benytter seg av elektroniske henvisninger gjennom DIPS både internt, eksternt og fra primærhelsetjenesten.

– Vi har hatt elektroniske henvisninger de siste ti årene, sier Aslak Aslaksen, avdelingsdirektør ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

Hindrer god pasientflyt
Raymond Brønn, leder av Norsk Radiologisk Forening, sier foreningen er kjent med at det er utfordringer ved elektroniske henvisninger til radiologiske undersøkelser.

– På generelt grunnlag hindrer dette god pasientflyt. I hvilken grad utfordringene medfører risiko for pasienter, er i stor grad tilknyttet hvilke rutiner som til enhver tid foreligger for å kvalitetssikre sending og mottak av henvisninger, sier Brønn.

Han viser også til at andre regioner har benyttet elektroniske henvisninger i flere år.

På generelt grunnlag hindrer dette god pasientflyt. Raymond Brønn, leder av Norsk Radiologisk Forening

– Helse Midt-Norge har etterhvert etablert god rutiner for håndtering, også for elektroniske henvisninger fra primærhelsetjenesten.

Utfordringer
Brønn bemerker at det også er utfordringer ved interne elektroniske henvisninger.

– Som henviser mottar ikke legene bekreftelse på at avdelingen som skal utføre radiologiske undersøkelser, har mottatt og registrert henvisningen. Det kreves med andre ord gode rutiner for oppfølging av henvisninger. Dette er viktig for å minimere muligheten for uønskede hendelser i helsevesenet. Fokuset må være å få på plass et system som fungerer, og som er brukervennlig og sikkert for både henvisere og pasienter.

Powered by Labrador CMS