Bryter taushetsplikt på legenettforum

- Et innlegg på allmennlegenes diskusjonsnettforum Eyr er brudd på taushetsplikten, ifølge leder av Rådet for legeetikk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


Eyr er et diskusjonsforum på nett, primært for allmennleger. Forumet er imidlertid offentlig ved at blant annet pasienter også kan registrere seg som brukere. Nylig la en lege, under fullt navn, ut en melding om en pasient.
Legen opplevde det som vanskelig at pasienten øns-ket sykmelding når legen ikke hadde funnet noen god grunn til forlenget sykmelding (se innlegget i sin helhet nederst på siden).
Over grensen
Leder av Rådet for legeetikk, Trond Markestad, mener at innholdet i meldingen gjør at pasienten kan identifiseres.
- Dette er et brudd på taushetsplikten. Det er åpenbart at pasienten kan gjenkjennes, sier professor Markestad til Dagens Medisin og legger til: - En del leger oppfatter Eyr som en intern samtaleside og glemmer at den er offentlig tilgjengelig. Legene må tenke seg godt om og ikke legge ut pasientsensitive opplysninger.
Ikke fått saker
Rådet for legeetikk har ikke fått henvendelser som går direkte på meldinger på Eyr. - Vi har hørt at noen har følt seg utlevert, men vi har ikke hatt konkrete saker i Rådet på dette.
- Kan Rådet for legeetikk reagere selv om dere ikke har fått en formell henvendelse?
- Jo, for så vidt. Vi gjør det av og til når vi kommer over noe, men vi leter ikke etter saker.
- Bør Eyr lukkes for andre enn leger?
- Eyr er et sosialt medium på lik linje med Facebook, hvor brukerne må vise varsomhet, svarer Markestad.
Identifiseringskrav
På informasjonssiden til Eyr står følgende:
«Kasuistikker er nyttige utgangspunkt for kliniske diskusjoner, men husk at Eyr er et åpent forum som kan leses av hvem som helst (uthevet av Eyr). Sykehistorier må derfor anonymiseres/omskrives slik at det ikke er mulig å identifisere vedkommende som beskrives. Dette kan være vanskelig for kolleger som arbeider i små kommuner».
Hver enkelts ansvar
Administrator for Eyr-epostlisten, professor Hogne Sandvik, opplyser at det ikke er noen forhåndskontroll av innleggene. Hvis et innlegg skal slettes, er det avsender som selv må be om at innlegget fjernes.
- Hver enkelt er ansvarlig for det vedkommende legger ut på Eyr. Vi minner regelmessig om at dette er et åpent forum, og vi går ut fra at legene bruker skjønn, sier Sandvik.
- Hva er din kommentar til akkurat denne meldingen?
- Jeg ønsker ikke å kommentere dette spesielt, svarer Sandvik.
Er uproblematisk
Dagens Medisin har vært i kontakt med legen som skrev meldingen. Legen mener informasjonen er innenfor det som er forsvarlig.
- Jeg mener det er vanskelig å identifisere pasienten fordi vedkommende hører hjemme i et svært stort omland i Norge. Det er mulig at pasienten selv kan gjenkjenne seg, men han er konfrontert med min tvil, uttaler legen.

Dette er Eyr-meldingen

Følgende melding ble lagt ut av en navngitt lege på det åpne legenett-forumet Eyr:
«Kan man få fullt utviklet ME i løpet av formiddag? Jeg har en pasient som tydeligvis mener det. Han var på jobb om formiddagen og ble helt vanvittig slapp utover dagen og måtte gå hjem fra jobb. Etter det har han vært sykmeldt uten at jeg finner noe galt på de undersøkelsene som er gjort både klinisk og med blodprøver.
Første gang han var hos meg, var det slappheten som var viktigst, han måtte sitte foroverbøyd på stolen og så medtatt ut, men var rask på alle bevegelser fra stol til benk etc.
Ved senere kontakter har det først vært angsten som har vært hans viktigste problem og deretter enorme søvnproblemer. Han vil ha forlenget sykmelding, noe jeg har liten lyst til å gi ham.
Det er jo noe rundt hans væremåte som også gjør meg tvilende til videre sykmelding. Hans samboer har angivelig tidligere fått diagnosen ME.
Hvis jeg forlenger sykmeldingen, så regner jeg vel med at den kommer til å bli forlenget over ganske lang tid. Og den tvilen jeg har, er vanligvis liten vits å meddele NAV, da de neppe kommer til å gjøre noe med det allikevel».

Dagens Medisin 06/2011

Powered by Labrador CMS