CELLEPRØVER: Gjennom det norske screeningprogrammet tas det årlig cirka 400.000 celleprøver fra livmorhalsen.
CELLEPRØVER: Gjennom det norske screeningprogrammet tas det årlig cirka 400.000 celleprøver fra livmorhalsen.

HPV-hjemmetest kan redde liv

En test rett i postkassen kan være løsningen for å fange opp de som ikke tar celleprøve.

Publisert

Snart endres Livmorshalsprogrammet slik at alle kvinner 25-69 år får sin livmorhalsprøve undersøkt med HPV-test først, såkalt HPV-screening. I 2021 fikk 345 kvinner livmorhalskreft i Norge. 79 kvinner døde av sykdommen, skriver Gemini, som formidler forskningsnytt fra NTNU og SINTEF.

Alle kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta livmorhalsprøve hvert tredje eller femte år.

I en nylig publisert studie undersøkte forskerne over 800 dødsfall som skyldtes livmorhalskreft i perioden 1998-2009. Åtte av ti av dem som døde var enten utenfor screeningprogrammet, eller hadde valgt å ikke delta.

– Hvert år forebygges det minst 700 tilfeller av livmorhalskreft i Norge gjennom screeningprogrammet, sier NTNU-forsker Ingrid Baasland til Gemini.

Mer effektivt å teste for HPV

En HPV-test er mer effektiv for å oppdage forstadier til livmorhalskreft, sammenlignet med å lete etter celleforandringer i et mikroskop (cytologi).

Dersom det testes positivt for HPV, vil prøven undersøkes videre ved å se på cellene i mikroskop. Begge disse undersøkelsene kan gjøres ut fra samme prøve. Livmorhalsprøven tas på samme måte som før.

– HPV-testing har vist seg å fange opp flere forstadier til kreft og slik forebygge kreft i større grad enn celleprøvebasert screening. På den annen side vil man fange opp mange HPV-infeksjoner som går over av seg selv, så vi må balansere dette ut slik at vi reduserer faren for overdiagnostisering, sier Baastad til Gemini.

Snart sendes hjemmetestene ut

I løpet av første halvår 2024 sendes det ut hjemmetester til kvinner som ikke har screenet seg på 10 år.

Allerede fra høsten 2023 planlegges det også at fastlegen kan tilby hjemmetest til enkelte pasienter som ikke vil eller har vansker med å gjennomføre gynekologisk undersøkelse.

Baasland har deltatt i et forskningsprosjekt hvor 6.000 kvinner ble delt inn i tre grupper. Felles for dem var at de ikke hadde deltatt i screening på minst ti år, til tross for mange purringer.

Forskningsprosjektet viste at det mest effektive var å sende hjemmetest til kvinner uten at de måtte be om den selv. Da tok 28 prosent av kvinnene testen. Det var en høyere andel enn når man sendte enda en purring, eller når de selv aktivt måtte be om en hjemmetest.

Powered by Labrador CMS