Redaktøren av The Lancet, Richard Horton, sier kontroversene rundt påstander om bivirkninger knyttet til statinbehandling førte til at folk sluttet å ta dem. Arkvifoto.  Foto:
Redaktøren av The Lancet, Richard Horton, sier kontroversene rundt påstander om bivirkninger knyttet til statinbehandling førte til at folk sluttet å ta dem. Arkvifoto. Foto:

– Overdrevne påstander om statin-bivirkninger har skadet folks helse

Redaktøren av The Lancet, Richard Horton, peker på at kontroversene rundt påstander om bivirkninger knyttet til statinbehandling førte til at folk sluttet å ta dem.

Publisert

Av en større analyse publisert i The Lancet, kommer det frem at fordelene ved statin-behandling ofte undervurderes, og at flere tidligere studier, som forbinder statiner med høy risiko for bivirkninger, har hatt feil design.

– Underforbruk
– Vi er bekymret for at overdrevne påstander om antallet bivirkninger forbundet med statiner kan være ansvarlig for underforbruk blant personer med økt risiko for alvorlig kardiovaskulær sykdom, skriver artikkelforfatterne.

Redaktør i The Lancet, Richard Horton, skriver i en kommentar at kontroverser om sikkerheten og effekten ved bruk av statiner har skadet tusenvis av briters helse.

Hull på mytene
Horton får støtte av Steinar Madsen, hjertespesialist og fagmedisinsk direktør i Statens legemiddelverk:

– Denne nye analysen slår hull på mange av de negative mytene om statiner som har florert i mediene og som har påvirket leger og pasienter: Statiner gir en sikker reduksjon av hjerte-karsykelighet og gir ikke noen vesentlig økning i muskelsmerter. Dette er kanskje det mest overraskende – men mange av de observasjonsstudiene som har vært gjort har feilkilder som gjør at resultatene har blitt gale. Det har derfor festet seg et overdrevent bilde av disse bivirkningene.

– Videre gir statiner svært sjelden alvorlig muskelskade. Behandlingen gir en liten økning av diabetes og hjerneblødninger. Statiner gir ingen reduksjon i mental kapasitet og gir ingen økning av kreft. Statinintoleranse er svært sjelden, sier Madsen.

– Dessverre har den uheldige – og ubegrunnede – omtalen av statiner ført til at færre får statiner og at flere slutter. Denne artikkelen slår ettertrykkelig fast at vi kan friskmelde statinene og at vi må tilstrebe økt bruk i tråd med retningslinjene, sier han.

Unngår blodpropp
Analysen i The Lancet viser også at statinbehandling av 10.000 personer i fem år, vil forårsake fem tilfeller av muskelsvakhet, 50 til 100 nye tilfeller av diabetes og fem til 10 tilfeller av hjerneblødning.

– Men man skal være oppmerksom på at enhver ugunstig innvirkning av disse bivirkningene allerede er medregnet i vurderingen av de absolutte fordelene, skriver forfatterne, som legger til:

– Placebokontrollerte studier har definitivt vist at nesten alle symptomatiske bivirkninger som tilskrives statinbehandling faktisk ikke er forårsaket av dette.

Antallet personer som unngår blodpropp i hjerte og hjerne ved statinbehandling er markant større enn antallet som får bivirkninger av behandlingen, konstaterer førsteforfatteren av analysen.

Powered by Labrador CMS