MEDISIN: Ved utskrivelse glemte St. Olavs hospital å informere om en livsviktig medisin mot blodpropp som pasienten burde ha tatt etter operasjonen.

Foto: Guro Kulset Merakerås

Statsforvalteren mener St. Olavs hospital brøt loven

En pasient ved St. Olavs hospital døde etter at sykehuset glemte å informere vedkommende om en livsviktig medisin. Statsforvalteren mener sykehuset brøt loven.

Publisert

Pasienten ble i 2021 innlagt på St. Olavs hospital med hjerteinfarkt og gikk gjennom en hjerteoperasjon. Personen fikk satt inn en stent, som skal holde tette blodårer åpne, skriver Adresseavisen.

Ved utskrivelse glemte St. Olavs hospital å informere om en livsviktig medisin mot blodpropp som pasienten burde ha tatt etter operasjonen.

Dagen etter fikk pasienten brystsmerter og ble senere lagt inn på sykehuset på nytt. Der døde vedkommende av hjerteinfarkt, etter å ha fått blodpropp i stenten.

Statsforvalteren mener at sykehuset brøt loven da medisinen ble glemt.

Sykehus skal ha gode systemer for å fange opp individuell svikt. Kontrollen av medisinene ble ikke gjort før pasienten allerede var skrevet ut, og dermed brøt sykehuset loven, sier fylkeslege Jan Vaage hos Statsforvalteren.

Klinikksjef Rune Wiseth ved Klinikk for hjertemedisin sier at det kan være flere forhold som bidro til blodpropp i stenten, men at klinikken er enig i Statsforvalterens vurdering om at det ikke kan utelukkes at den mangelfulle medisineringen har vært en medvirkende faktor.

Wiseth understreker at klinikken ser svært alvorlig på hendelsen og beklager sterkt det som har skjedd.

Statsforvalteren skriver at St. Olavs hospital har jobbet systematisk med systemforbedring etter hendelsen. Vaage mener sykehuset har jobbet godt for å unngå at noe lignende skjer igjen.

vaktsjef@ntb.no

Powered by Labrador CMS