FREMSKYNDER TILTAK: Midlertidig flytting av planlagt hjertekirurgi ved thoraxkirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus førte til bråk. Nå fremskyndes tiltaket om permanent flytting. Foto: Vidar Sandnes
FREMSKYNDER TILTAK: Midlertidig flytting av planlagt hjertekirurgi ved thoraxkirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus førte til bråk. Nå fremskyndes tiltaket om permanent flytting. Foto: Vidar Sandnes

Ullevålansatte sa opp på grunn av sommerflytting. Nå flyttes driften til Rikshospitalet permanent

Klinikkleder Bjørn Bendz opplyser at planlagt hjertekirurgi sannsynligvis vil bli flyttet fra Ullevål til Rikshospitalet før 1. juni.

Publisert Sist oppdatert

Midlertidig flytting av planlagt hjertekirurgi ved thoraxkirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus førte til bråk. Nå fremskyndes tiltaket om permanent flytting. Beslutningen ble fattet i går kveld, opplyser klinikkleder Bjørn Bendz.

– Flyttingen av den planlagte hjertekirugien fra Ullevål til Rikshospitalet fremskyndes for å ivareta pasientsikkerheten, sier Bendz ved Hjerte-lunge-karklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Driften ved thoraxkirurgisk avdeling er delt mellom Ullevål sykehus og Rikshospitalet.

– Det opprinnelige vedtaket var at dette skulle skje i løpet av 2025, men på grunn av den ustabile bemanningssituasjonen på Ullevål, med egenoppsigelser og sykefravær, velger vi å utføre flyttingen tidligere. Det vil fortsatt være thoraxkirurgisk beredskap på Ullevål.

OUS-ledelsen har argumentert med at det vil være bedre å samle kompetansen i ett hjerte- og lungekirurgisk senter. Årsaken er at det er færre åpne hjerteoperasjoner nå enn tidligere, og inngrepene er mer komplekse.

Dette skulle etter planen skje i løpet av 2025.

Jobber med bemanning

– Når vil operasjonene bli flyttet?

– Antakelig før 1. juni. Det innebærer at all planlagt hjertekirurgi flyttes til Rikshospitalet. Ved øyeblikkelig hjelp vil pasientene få behandling ved Ullevål.

– Har man god nok kapasitet på Rikshospitalet til dette?

– Vi har areal og så jobber vi med å styrke bemanningen. Det er på Rikshospitalet vi har mest personell. Med ekstra personell fra blant annet Akuttklinikken skal vi få til dette.

– Ikke full revers

Torsdag ble det avholdt møte mellom ledelsen og ansatte ved avdelingen.

Da kom ledelsen med nyheten om at man ville gå bort fra sommerpanen, som var utgangspunktet for kritikken fra de ansatte.

– Hvorfor kommer nyheten om dette i dag?

– Vi i klinikkledelsen har hatt møte med sykehusledelsen. Vi fattet beslutningen i går kveld.

– Påvirket møtet dere hadde med de ansatte i går beslutningen?

– Nei. Vi er i en situasjon med bemanningsproblemer og vi må ivareta pasientsikkerheten.

Bendz opplever at omtale av at ledelsen ikke lenger ville gå for sommerplanen, kunne misforstås når det gjelder ledelsens holdning til situasjonen.

– Saken i går kunne gi et feil inntrykk. Dette er ikke full revers.

– Hvorfor var det da viktig å gå ut med at dere ikke ville gå for sommerplanen?

– Vi ser at folk har kontakt med mediene under møtene og vi ville komme med vår versjon.

– En tillitsvalgt vi snakket med i går mente at du har snudd i synet på fare for pasientsikkerheten. Hun viste til at dere ble advart på forhånd om risikoen ved driftsendringene. Har du en kommentar til det?

– Jeg er ikke enig i den fremstillingen. I arbeidslivet kan vi ikke forholde oss til den typen trusler om «dersom dere ikke gjør som vi sier..».

Powered by Labrador CMS