Nytt oppfølgingsverktøy for hjerteinfarkt-pasienter

Norsk hjerteinfarktregister lanserte i mars ny modul for oppfølging av hjerteinfarktpasienter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Rettelse 3.09.21, 16:10: I den første versjonen av denne saken skrev Dagens Medisin at oppfølging i modulen er 12 måneder etter utskrivning. Ragna Elise Støre Govatsmark presiserer at det ligger ingen tidssperre for når man kan registrere oppfølgingen etter et hjerteinfarkt.

Oppdatering: Artikkelen er oppdatert 9. september med video av Jarle Jortveits innlegg om modulen på DM Arena Post ESC som ble arrangert 8. september.

MÅL: – Dersom behandlingsmål ikke er nådd, vil det komme opp en beskjed om det ved registrering, sier Ragna Elise Støre Govatsmark. Foto: Privat

Sekundærprofylakse modul ble lansert i mars i år og er et nytt verktøy sykehusene kan ta i bruk for oppfølging av hjerteinfarktpasienter.

– Oppfølgingsmodulen ble utarbeidet etter forespørsel fra arbeidsgruppen for preventiv kardiologi i Norsk cardiologisk selskap. Hensikten var å få mer kunnskap om hvordan det går med hjerteinfarktpasienter etter utskriving fra sykehus, sier Ragna Elise Støre Govatsmark, daglig leder for Norsk hjerteinfarktregister.

– Vet lite om oppfølgingen
– Slik oppfølging vet vi generelt lite om.

– Modulen vil gi sykehus et verktøy til å vurdere om de gir infarktpasienten god nok oppfølging. Følges retningslinjene? Er det variasjon i oppfølgingen mellom regioner, helseforetak og sykehus?

– I modulen registreres informasjon om symptomer, hendelser etter utskriving, røykestatus, fysisk aktivitet, deltagelse i hjerterehabilitering, hjerteskole, hjertekurs etter utskriving, medikamenter pasienten bruker per dags dato, blodprøver, blodtrykk, puls, vekt, høyde og livvidde. Dersom behandlingsmål ikke er nådd, vil det komme opp en beskjed om det ved registrering, sier Govatsmark.

Govatsmark forteller at modulen kan brukes uansett om infarktet er registrert i hjerteinfarktregisteret eller ikke.

RESULTATER: Jarle Jortveit tror flere sykehus vil ta modulen i bruk når den viser resultater. Her fotografert under årets Arendaluke. Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Jarle Jortveit, medlem av den nasjonale rådgivningsgruppen i Norsk hjerteinfarktregister, sier det er et verktøy for å undersøke og se om man når behandlingsmål for forebyggende behandling etter hjerteinfarkt.

– Det er først når pasientene blir skrevet ut fra sykehus at den viktige forebyggende behandlingen starter, sier Jortveit – spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, seksjonsoverlege hjerteseksjonen Sørlandet sykehus.

Modulen er lagt opp slik at den kan brukes når man er fysisk til stede med pasient og for avstandsoppfølging over telefon eller video. Govatsmark forteller at det er laget et førsteutkast av pasientrettet rapport som kan benyttes og at det arbeides med flere som kan tas i bruk i oppfølgingen.

Ingen tidssperre
– Mange av dem som legges inn med hjerteinfarkt har vært lagt inn tidligere med hjerteinfarkt. Det er derfor viktig med forebyggende behandling slik at nye hjerteinfarkt unngås. Sekundærprofylakse modulen gjør det nå mulig å registrere og følge opp pasientene etter utskrivning. Oppfølging i modulen er 12 måneder etter utskrivning på Arendal sykehus, sier Jortveit.

Govatsmark opplyser at siden sykehusene har ulik praksis for når oppfølging gjøres, er modulen tilpasset det. Hun presiserer at det ikke er tidssperre for når man kan registrere oppfølging etter et hjerteinfarkt.

Jortveit forteller at Arendal sykehus tok modulen i bruk umiddelbart etter den ble lansert.

– Til nå er modulen tatt i bruk ved tre sykehus; Notodden, Arendal og Tønsberg. Vi vet at det er flere sykehus som utfører poliklinisk oppfølging etter et hjerteinfarkt, og håpet er at økt kjennskap til løsningen kan få flere til å ta i bruk modulen, sier Govatsmark.

– Å registrere hjerteinfarkt i Norsk hjerteinfarktregister er obligatorisk, men å bruke oppfølgingsmodulen er frivillig. Skjemaet inneholder relativt få variabler, og tilbakemeldingene så langt tyder på at skjemaet er enkelt å fylle ut, sier Govatsmark.

– Dette er noe som fort vil kunne gi resultater. Og så fort det gjør det vil nok flere sykehus ta modulen i bruk, sier Jortveit.

Alle sykehus kan søke om tilgang
– Man kan også se og sammenligne hvordan det enkelte sykehus ligger sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt, sier Jortveit.

– Govatsmark, hva kan du si om tilgjengeligheten?

– Alle sykehus som ønsker å ta i bruk modulen, kan søke om tilgang på helseregisterets side.

Govatsmark sier at hvis det er ønskelig å ta modulen i bruk eller hvis det er spørsmål om løsningen er det mulig å ta kontakt med registersekretariatet.

– Og har man allerede tilgang til å registrere i hjerteinfarktregisteret, har man automatisk tilgang til modulen.

Jarle Jortveit deltar på det digitale post-ESC DM Arena møtet den 8. september.

Powered by Labrador CMS