HØRING. Politikerne i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Fikk høre argumenter både for og imot åpne legemiddelpriser. Foto: Vidar Sandnes Foto:
HØRING. Politikerne i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Fikk høre argumenter både for og imot åpne legemiddelpriser. Foto: Vidar Sandnes Foto:

Ber helsepolitikerne «dra i nødbremsen» om hemmelige priser

Presse-Norge, toppsjefene i norsk helseforvaltning, apotekene og legene ber helsepolitikerne sikre åpenhet om legemiddelpriser.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

PRESSEN VIL HA ÅPENHET: Arne Jensen fra Redaktørforeningen, Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag og Kristine Foss i Norsk Presseforbund.

      
        Foto: Vidar Sandnes
PRESSEN VIL HA ÅPENHET: Arne Jensen fra Redaktørforeningen, Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag og Kristine Foss i Norsk Presseforbund. Foto: Vidar Sandnes

En rekke etater var kalt inn til høring om legemiddelpriser i Stortinget torsdag formiddag. Bakgrunnen er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fremmet forslag om å offentliggjøre prisen på legemidler, og slik tvinge regjeringen til å endre praksis.

Åpne eller hemmelige legemiddelpriser har vært heftig diskutert etter at den statlige innkjøperen i 2016 varslet at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud, ikke lenger skulle være offentlige. Kravet vakte sterke reaksjoner, og både Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har argumentert mot praksisendringen, slik Dagens Medisin tidligere har skrevet.

Vil ha åpenhet som hovedregel
Ap ved Ingvild Kjerkol og Tuva Moflag har fremmet forslag om at «enhetspriser som gis i norske sykehus, som hovedregel skal være offentlige». Senterpartiet går noe lenger og vil be regjeringen sørge for at Sykehusinnkjøp avslutter praksisen med hemmelighold av anbudspriser på sykehusmedisin.

Forslagene om mer åpenhet fikk støtte fra de fleste som deltok i torsdagens høring. Audun Hågå, direktør i Statens legemiddelverk, mener man kan akseptere hemmelighold i visse situasjoner hvor legemiddelselskapene har monopol. I de fleste tilfeller, hvor det er konkurranse, ønsker SLV derimot åpenhet. Årsaken er at dette styrker myndighetenes forhandlingsposisjon.

Dette er saken

* I mars 2016 varslet HINAS, i et brev sendt alle helseforetak, at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige. Ansatte ble truet med sanksjoner om de røpet priser.* Kravet om hemmelighold vakte sterke reaksjoner både internt i LIS, i apotekmiljøet, blant sykehusleger, i deler av legemiddelindustrien, jurister og politikere.  * En arbeidsgruppe ble satt ned for å utrede praksisendringen nærmere. Flertallet konkluderte med at enhetspriser er å anse som forretningshemmeligheter og må unntas offentlighet. Arbeidsgruppens sammensetning ble kritisert for å være ensidig.* Praksisen med ikke-offentlige enhetspriser var ute på høring høsten 2016. Et stort flertall av høringsinstansene advarte og LMI var de eneste som foreslo ytterligere hemmelighold. * I 2017 ble det nedsatt et nytt utvalg som skulle utrede hvordan hemmelige priser skal praktiseres i sykehus og apotek. I sin rapport foreslår at leger skal vite prisene, men ikke pasientene.

– Legemiddelverket mener at åpenhet om legemiddelpriser bør være hovedregelen og noe vi streber mot, men i noen tilfeller er det riktig å kunne gjøre unntak for å sikre tilgang for pasientene, sier Hågå.

Frykter svekket tillit
Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet advarte mot at systematisk hemmelighold kan bryte ned tilliten til prioriteringene som blir gjort i helsevesenet.

– Åpenhet er viktig for pasientene, legene og markedet, sier Guldvog, som ikke tror hemmelighold i lengden fører til lavere priser.

Han viste til en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som sier det globale markedet for kreftmedisiner fungerer dårlig, blant annet på grunn av hemmelighold. Også Legeforeningen og Apotekforeningen argumenterte for mest mulig åpenhet.

Ber politikerne dra i bremsen
Representanter fra presse-Norge argumenterte kraftig mot hemmelighold.

– Hemmelighold av medisinpriser legger uheldige begrensninger på journalisters arbeidsvilkår, og svekker mulighetene for å lage viktig journalistikk om befolkningens helse. Vi trenger at journalistene kan ettergå beslutningsprosessene og helsevesenets valg, sier Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag.

– Nå må komiteen dra i nødbremsen. Pasienters og befolkningens, ja samfunnets behov for åpenhet, må gå foran legemiddelindustriens ønske om hemmelighold, sier advokaten.

– Dilemma
Arne Jensen, generalsekretær i Redaktørforeningen, advarte mot konsekvensene av hemmelighold

– Systemet vi hadde i 20 år før de nye styringssignalene fungerte bra, det var heller ikke slik at vi mistet mange avtaler og hadde høye medisinpriser. Det er heller ingen dokumentasjon på at hemmelighold gir lavere priser på medisin, som peker på at gjennomsiktighet er viktig for å unngå korrupsjon.

Venstres Carl-Erik Grimstad stilte spørsmål ved om pressen ikke ser det etiske dilemmaet med åpenhet om priser dersom det kan forsinke tilgang på nye medisiner og føre til høyere priser.

– Jo, offentlighet er et kjempedilemma, slik det også er på andre områder. Men erfaringen er at demokratiske prosesser i det lange løp sikrer legitimitet og tjener folkets interesser best, sier jensen.

Powered by Labrador CMS