FORTSATT ÅPNE FOR DIALOG: – Nå vil det være en tidagers venteperiode, og den tiden vil vi bruke for å vurdere hva vi skal gjøre videre. Vi har vært, og er fortsatt, åpne for dialog med Sykehusinnkjøp for å løse denne problemstillingen, sier Hans Petter Strifeldt i MSD Norge.

Foto: Lars Brock Nilsen

MSD: Overrasket over at KOFA-uttalelse ble tilsidesatt

Legemiddelselskapet MSD mener det er overraskende hvordan den «uvanlig tydelige» uttalelsen fra KOFA blir tilsidesatt av Sykehusinnkjøp HF. – Det er flere ting vi må vurdere nå, sier direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon, Hans Petter Strifeldt. 

Publisert

Tirsdag kom Sykehusinnkjøps konklusjon i prislekkasje-saken: Den offentlige innkjøpsaktøren velger å se bort fra KOFAs anbefaling om å ugyldiggjøre årets onkologianbud, og tildeler anbudet til de selsskapene som vant anbudskonkurransen tidligere i år.

Flere selskap, inkludert MSD,  klagde tidligere i år inn gjennomføringen av anbudet til Klagenemda for offentlige anskaffelser. Årsaken var Sykehusinnkjøp og deres samarbeidpartneres lekkasjer av enhetspriser på flere av legemidlene som var involvert i anbudet i forkant av konkurransen. MSD fikk i september medhold fra KOFA på sin klage.

– Overrasket

Hans Petter Strifeldt, direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon i MSD Norge, var ikke klar over at beslutningen om å gjøre anbudet gyldig hadde blitt tatt da Dagens Medisin ringte tirsdag ettermiddag. Han påpeker at det er tre punkter som er viktige å trekke frem fra deres ståsted.

– Vi minner igjen om at pasientene har alternativer med tilsvarende effekt, og at pasientene derfor ikke ville vært skadelidende. Pasienthensynet er med andre ord ivaretatt.

Strifeldt legger til at han og MSD er overrasket over hvordan den «uvanlig tydelige» uttalelsen fra KOFA blir tilsidesatt av Sykehusinnkjøp HF.

– Nå vil det være en tidagers venteperiode, og den tiden vil vi bruke for å vurdere hva vi skal gjøre videre. Vi har vært, og er fortsatt, åpne for dialog med Sykehusinnkjøp for å løse denne problemstillingen, sier Strifeldt.

Antyder at KOFA ikke har forstått saken

– Vurderer dere å gå til rettslige skritt nå?

– Det er flere ting vi må vurdere, og vi vil bruke litt tid før vi finner ut hva vi gjør, sier MSDs direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon, før han legger til:

– Uttalelsen fra KOFA er, slik vi ser det, uvanlig tydelig. Derfor er det litt overraskende at Sykehusinnkjøp, samtidig som de tilkjennegir stor respekt for KOFA, også antyder at KOFA ikke har forstått sakskomplekset.

Powered by Labrador CMS