HJEMMEMARKED: Det er positivt at regjeringen signaliserer at det skal satses på helse som fremtidig eksportnæring. Markedet globalt er gigantisk - potensielt mange ganger større for oss enn olje og gass. Men satsingen fordrer et hjemmemarked som fungerer, skriver Sverre Simen Hov i Bergens Næringsråd.

Å tjene penger på helse: La oss lære av vår oljesuksess

Det må bli akseptert at private aktører tjener penger på helse. Først og fremst for å ivareta et solid offentlig helsevesen som kan yte lik helsehjelp uavhengig av geografi og personlige ressurser.

Publisert

Det er en lenge varslet katastrofe: Vår offentlige helsesektor, som skal sikre lik helsebehandling uavhengig av geografi og individuelle ressurser, står under sterkt press. Den er avhengig av ressurser og skatteinntekter for å overleve og utvikles.

En viktig andel av disse skattepengene må komme fra privat næringsliv, deriblant ny helsenæring. Dersom vi lykkes med utvikling og eksport av produkter og tjenester for både et nasjonalt og globalt helsemarked kan vi også styrke finansieringen av det offentlige helsevesenet. 

Oljetenkningen må overføres til helse

Bildet er ikke bekmørkt, for dette har vi klart før: På 1960-tallet ble organiseringen av oljerikdommen i Norge nøye planlagt for å kombinere solid offentlig kontroll av eierskapet og fordelingen av oljeressursene, med private leverandører og aktører som fikk tjene penger og operere innenfor en åpen, regulert og konkurransedyktig markedsplass.

Dette har bidratt til å sikre en bærekraftig og ansvarlig forvaltning av oljeressursene, samtidig som det har gitt betydelig økonomisk vekst og velferd for det norske samfunnet. Leveransemodellene for helsenæringen er sammenlignbare med de fra olje og gass, men vi klarer ikke å kommunisere verdien av «leverandørene». På samme måte som operatørene innen olje og gass driver produksjonen, er operatørene innen helse ansvarlige for å ta vare på befolkningen gjennom å tilby helse- og omsorgstjenester.

Debatten om oljeorganiseringen vår skjer uten den samme offentlige debatten som vi ser innen helsesektoren, hvor det dessverre er vanlig å sette stigmatiserende merkelapper på dem som tør å satse. Den typen retorikk om privat helsenæring må ta slutt. Den skremmer driftige folk fra å skape arbeidsplasser som genererer skatteinntekter, og bygger dermed ned helsevesenet slik de fleste av oss ønsker det.

Fungerende hjemmemarked – et uendelig globalt marked

Det er positivt at regjeringen signaliserer at det skal satses på helse som fremtidig eksportnæring. Markedet globalt er gigantisk - potensielt mange ganger større for oss enn olje og gass. Eksempelvis er danske Novo Nordisk nå verdsatt fire ganger høyere enn Equinor.

Men satsingen fordrer et hjemmemarked som fungerer. Sterke offentlige aktører som kommuner og helseforetak må samarbeide bedre med og oppfordre til privat gründerskap og privat næring. Anbudsprosesser må tilrettelegges for å bygge sterk lokal næring.

Grunnmuren i vår velferdsstat

Et sterkt offentlig helsevesen er grunnmuren i vår velferdsstat som sikrer at alle, uavhengig av økonomisk status, har tilgang til nødvendig helsehjelp. Å bygge opp en sterk privat helsenæring betyr ikke at vi må privatisere eller svekke det offentlige helsevesenet. Tvert imot, det handler om å supplere og styrke det eksisterende systemet.

Norge har allerede en imponerende kompetanse innen helsesektoren, og vi har et enormt potensial for å utvikle oss videre. Ved å investere i forskning, innovasjon og entreprenørskap her, kan vi skape en bærekraftig og fremtidsrettet næring som ikke bare gagner vår økonomi, men også forbedrer livskvaliteten for mennesker over hele verden. Kom igjen – vi har klart det før!

Powered by Labrador CMS