RISIKO: – Fastlegeordningen er i krise – vi har ikke råd til å feile. Å rulle ut en dramatisk omlegging uten å ha fagfolkene i ryggen er en farlig risiko å ta, sier Rødt-politiker Seher Aydar. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

Rødt kritisk til regjeringens forslag om omlegging av fastlegenes grunnlønn

Seher Aydar (R) spør helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om hvorfor regjeringen foreslår å legge om hvordan basistilskuddet skal fordeles før regjeringens eget ekspertutvalg har konkludert.  

Publisert

Da Støre-regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år, la de inn 480 millioner kroner i friske midler for å styrke grunnlønnen til fastlegene – basistilskuddet. Samtidig kom nyheten om at regjeringen vil endre basisfinansieringens innretning.

Per i dag mottar hver fastlege en gitt sum per innbygger som de har på sin liste. Fra 2020 er det innført et knekkpunkt. Det betyr at legene får et beløp per pasient for de første 1000 pasientene på listen, og et lavere beløp for hver pasient ut over dette.

Regjeringen foreslår å fjerne knekkpunktet – og erstatte det med en helt ny måte å fordele pengene på, såkalt risikojustering av basistilskuddet, som skal innføres 1. mai neste år. Målet er å sikre bedre oppfølging av pasientene med størst behov, og en bedre hverdag for fastlegene, fortalte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da budsjettet ble lagt frem.

Dagens Medisin omtalte forrige uke en rapport bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og levert av Helsedirektoratet i sommer.

Helsedirektoratet er i rapporten tydelig på at de ikke forventer effekter isolert sett av risikojustering, men at de forventer effekt av økt basisfinansiering, både når det gjelder rekruttering, stabilisering og kapasitet. Direktoratet argumenterer også for at kun halvparten av basistilskuddet bør risikojusteres, og mener det er grunn til å vurdere å beholde knekkpunktet.

Les saken: Direktoratet foreslår å justere basistilskuddet etter egenandel-historikk, alder og kjønn 

Leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen, er imot risikojustering av basistilskuddet og håper regjeringen snur i saken. Mens KS er positive til å vurdere en slik endring.

Les saken: Risikojustering: – Jeg håper regjeringen snur

 

Får spørsmål fra Rødt

Nå stiller Seher Aydar, som er Rødts medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om hva slags prosess som ligger bak forslaget om å fjerne knekkpunktet og innføre risikojustering av fastlegenes basistilskudd.

«Hvorfor fremmes dette før ekspertutvalget har konkludert, og har organisasjoner, berørte fagmiljøer eller ekspertutvalget vært involvert i prosessen med å utvikle den nye modellen?» spør Rødt-politikeren.

«Dette forslaget har møtt mye kritikk fordi det er uklart hva dette vil få av konsekvenser. Samtidig pågår en utredning fra et ekspertutvalg, som regjeringen selv har utnevnt og som ikke er avsluttet», skriver hun videre.

Hun viser til ekspertutvalget som regjeringen lanserte 11. august, som skal levere første rapport med foreløpige vurderinger og anbefalinger innen 1. desember 2022. Mens den endelige rapporten skal leveres innen 15. april 2023. Også dette utvalget har i sitt mandat å utrede utvikling av et risikojustert basistilskudd. 

– Vi har ikke råd til å feile

Til Dagens Medisin sier Aydar at det er bra at regjeringen viser vilje til å ta tak i fastlegekrisen, men hun kaller dette forslaget «et skudd i blinde».

– Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor regjeringen i statsbudsjettforslaget trekker en så omveltende og lite gjennomarbeidet forandring opp av hatten, samtidig som de venter på en konklusjon fra et ekspertutvalg de selv har satt i gang.

– Fastlegeordningen er i krise – vi har ikke råd til å feile. Å rulle ut en dramatisk omlegging uten å ha fagfolkene i ryggen er en farlig risiko å ta. Når målet er å stabilisere fastlegeordningen, er mer usikkerhet det siste vi trenger. Jeg håper dette er en arbeidsfeil de retter opp i.

Hun viser til at Helsedirektoratet i sin rapport ikke har anbefalt fjerning av knekkpunktet og at leder i Norsk forening for allmennmedisin er imot omleggingen til risikojustering av basistilskuddet.

– Da må regjeringen faktisk fortelle oss hva som ligger bak denne beslutningen og hvordan de har kommet fram til at dette er den rette medisinen for fastlegeordningen, sier Aydar.

Da regjeringen kom med nyheten om hvordan den vil satse på fastlegeordningen i neste års statsbudsjett, viste departementet til at de friske midlene til basisfinansieringen først skal bli tilgjengelig fra 1. mai neste år, fordi det er behov for å utrede, forankre og forberede endringene.

– Blant annet skal ekspertutvalget levere en rapport i desember, og vi må gjennomføre møter med trepartssamarbeidet, skrev HOD i en epost til Dagens Medisin.

Les saken: Vil endre fastlegefinansiering – men ikke før mai: – Må utredes

Powered by Labrador CMS