Har strukket QALY-grensen langt

500.000 kroner har vært ansett som akseptabel grenseverdi for kostnaden per kvalitetsjusterte leveår (QALY). – For lavt, mener Beslutningsforum.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

FOR LAVT: Lars Vorland, leder i Beslutningsforum ser gjerne at grensen for kostnaden per QALY blir høyere. Foto: UNN
  • For noen av kreftlegemidlene er kostnad per QALY usikker, gammel eller ukjent.
  • For pertuzumab (Perjeta) er den reelle kostnaden per QALY etter prisforhandlingene ikke kjent for andre enn Beslutningsforum på grunn av hemmelig pris.
  • For ipilimumab (Yervoy) var kostnaden per QALY i 2012 beregnet til én million kroner, men etter dette er det dokumentert at effekten har blitt bedre. Ifølge Legemiddelverket er QALY derfor trolig betydelig lavere i dag. Kunnskapssenteret er nå i gang med en helhetlig metodevurdering av medisiner ved føflekkreft, deriblant Yervoy, og det utlyses i disse dager også nytt LIS-anbud på kreftlegemidler.

NB! I papiravisen er abirateron (Zytiga) på nei-siden fordi Beslutningsforum har definert enzalutamid (Xtandi) som førstevalg på grunn av lavere pris. Zytiga har imidlertid fått ja til bruk av Beslutningsforum, og skulle vært plassert på ja-siden i oversikten. Feilen er rettet på nett. Dagens Medisin beklager.

Powered by Labrador CMS