STOR ØKNING: – I 2013 hadde Norsk pasientforening 566 henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende. De tolv første månedene etter at Knut Fredrik Thorne ble generalsekretær, fikk foreningen 922 henvendelser. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:
STOR ØKNING: – I 2013 hadde Norsk pasientforening 566 henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende. De tolv første månedene etter at Knut Fredrik Thorne ble generalsekretær, fikk foreningen 922 henvendelser. Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

Fikk ikke mer penger – trekker seg i protest

Generalsekretæren i Norsk pasientforening trekker seg fra stillingen med umiddelbar virkning i protest mot manglende ekstra bevilgning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

NRK melder i dag at generalsekretær i Norsk pasientforening, Knut Fredrik Thorne, går i protest mot at det ikke er bevilget økte midler til foreningen i forslaget til nytt statsbudsjett.
Norsk pasientforening er en frivilling organisasjon som ble etablert i 1983.
Underskudd
– I 2013 hadde Norsk pasientforening 566 henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende, og disse henvendelser genererer flere saker. Etter at jeg tiltrådte som generalsekretær i september i 2014, har antallet henvendelser økt betydelig, og de tolv første månedene fikk vi 922 henvendelser. I fjor gikk vi underskudd med cirka 100.000 kroner. Alle stener er snudd. I statsbudsjettet for 2016 har vi ikke fått noen økning utover cirka to prosent for lønns- og prisvekst, sier Knut Fredrik Thorne til Dagens Medisin.
Han bekrefter at han trekker seg med umiddelbar virkning, og at Tove Hanche-Olsen er konstituert som generalsekretær.
Medisinsk kompetanse
Han legger til at allerede ved 500-600 henvendelser, var det behov for flere ansatte.
– Det har vært en uholdbar situasjon for både de ansatte og meg, og de ansatte har gjort en kjempeinnsats. Vi har måttet iverksette tiltak for å unngå at folk ikke skal ta kontakt, fordi vi druknet i antallet henvendelser. Slike tiltak er enormt frustrerende å måtte gjennomføre. Det er fryktelig tungt å si at vi ikke kan hjelpe til folk som henvender seg til oss. Vi har hatt en rekke henvendelser hvor vi har sagt at de må ringe pasientombudene.
– Til NRK sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen at folk også kan få hjelp hos Pasient- og brukerombudene. Hvorfor er ikke disse ombudene tilstrekkelig?
– De er ikke det, fordi Norsk pasientforening har medisinsk ekspertise gjennom et korps av dyktige leger som bistår oss i medisinskfaglige spørsmål. Dette er noe som ombudene ikke har. Flere av pasientombudene sender saker til oss, svarer Thorne.
Tidligere pasientombud
Før Thorne ble generalsekretær i Norsk pasientforening, var han pasientombud i Akershus i fire år.
– Som pasientombud sendte jeg flere saker til Norsk pasientforening, saker hvor det medisinske var komplisert og sentralt, og hvor jeg ikke kunne hjelpe pasientene. Det var også andre saker hvor vi som ombud påbegynte sakene, men samarbeidet eller overlot sakene til Norsk pasientforening. Foreningen er et supplement til ombudene og utfyller tilbudet, vi er ikke konkurrenter, sier Thorne.
Fikk medieforbud
Thorne forteller at hver sten er snudd for å spare kostnader.
– Vi har kuttet ned på bruken av sakkyndige, og de vi har, har i mange tilfeller vært usedvanlige hyggelige når det gjelder å skrive regninger.
Thorne sier at styret i januar måned påla ham medieforbud.
– Jeg var enig i det, fordi telefonen ikke stod stille etter hver gang jeg uttalte meg i mediene. Det var ikke veldig tilfredsstillende for meg. Når jeg mener noe, liker jeg å si fra. Men jeg er ikke kritisk til at styret gjorde dette, ellers hadde det kollapset.
– Hva tenker du om at helseministeren snakker om pasientens helsevesen, samtidig som dere ikke får nødvendige midler?
– Pasientens helsevesen er fine ord, men vi lever i virkeligheten. Regjeringen skryter av at flere pasienter får behandling. Tror de da at ingen av disse medfører noen skade for noen av pasientene? Nei, slik er det ikke, det får konsekvenser – og noen opplever feilbehandling, det ser vi, svarer Thorne.
Ny jobb
Han går nå til en deltidsstilling I Visma Smartskills, som driver rådgiving til landets kommuner. I tillegg kommer han fortsatt til å holde en del foredrag innen helseområdet.
– Hadde jeg fortsatt, ville jeg endt opp som pasient selv. Jeg håper foreningen lykkes og at myndighetene og politikerne forstår viktigheten av at foreningen får sårt tiltrengte midler til å håndtere alle henvendelser som kommer. Det er behov for kompetansen foreningen har, og mange enkeltpasienter og pårørende trenger både juridisk og medisinsk kompetanse. Jeg ønsker foreningen alt vel og er tilgjengelig for Olsen og de ansatte en tid fremover, sier Thorne.

Powered by Labrador CMS