LÆR DEG HELSEPLATTFORMKLOKKA: Lege Nils Ivar Leraand måtte tenke litt før han klarte å plotte inn at klokka var 16.13.
LÆR DEG HELSEPLATTFORMKLOKKA: Lege Nils Ivar Leraand måtte tenke litt før han klarte å plotte inn at klokka var 16.13.

Helseplattformens versjon av klokka:
–Hvis du ikke skjønner det, er det vel en brukerfeil

Hvordan fortelle Helseplattformen at klokka er 16.13? Du krysser av for 10+6 på time og 10+3 på minutter.

Publisert Sist oppdatert

– Du forstår det når du har brukt et minutt på det, sier fastlege i Trondheim Nils Ivar Leerand.

Han tar vakter på legevakten i Trondheim og tok et bilde da han hadde forstått hvordan han skulle legge et klokkeslett inn i Helseplattformen.

– Brukervennlig eller intuitivt, dét er det ikke. Men så klart, hvis du gjør noe feil er det sikkert brukerfeil. Det er jo det vi pleier å få høre.

Slik så det ut på Leraands skjerm:

Lege Nils Ivar Leraand måtte tenke litt før han klarte å plotte inn i Helseplattformen at klokka var 16.13.
Lege Nils Ivar Leraand måtte tenke litt før han klarte å plotte inn i Helseplattformen at klokka var 16.13.

–Systemet er så tungvint. Du blir så lei av så mange advarsler og ting som popper opp. Du bruker nesten mer tid på data enn på pasienter.

Advarslene, har han forstått, kan skyldes at systemet er beregnet på at amerikanske leger skal unngå å bli saksøkt. Dersom han skal gi Paralgin forte til en pasient over 60 år, vil Helseplattformen at han skal begrunne det.

– Det er helt nonsens for en norsk lege, sier Leraand.

Helseplattformen ble tatt i bruk ved legevakten i Trondheim i april 2022.

Leraand har tidligere tatt 40 vakter ved legevakten i året, syv timers vakter fra klokken 16:00 til 23:00. Han har tatt turnusvakter for andre leger. Nå går han motsatt vei og har gitt bort egne vakter.

– Jeg har drevet med idrettsmedisin og synes legevakt har vært litt artig av den grunn. Men på grunn av Helseplattformen har jeg gitt bort nesten alle vakter. Jeg orker ikke å sitte der og frustreres, sier Leraand.

Kommunen: Kjent med at det tar tid å lære

Trondheim kommune har gjort justeringer i innføringsfasen. Legene fikk timebetalt fra innføringen i mai og fram til september, istedenfor den vanlige godtgjørelsen per legevaktpasient. Fra september har legene fått et vakttillegg på 5000 kroner.

Systemet med å sende faktura til Helfo er blitt såpass komplisert at kommunen har overtatt oppgaven.

Hilde Lisbeth Myhre er enhetsleder ved Trondheim interkommunale legevakt. På e-post, i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen, har hun svart på spørsmål fra Dagens Medsin.

– Fakturaløsningen for legevakta i Helseplattformen er ikke ferdigstilt, det vil si at den fortsatt er komplisert og det er lett å gjøre feil. Kommunen sender derfor samlefaktura til Helfo for å avlaste de næringsdrivende fastlegene, skriver Myhre.

Har planlagt en oppgradering av løsningen

Hun forteller at det er planlagt en oppgradering av løsningen med en ny teknologi som medfører at arbeidet går hurtigere.

– Fastlegefageksperter arbeider sammen med Helseplattformen for å forbedre løsningen med tanke på oversikt, mer hensiktsmessig arbeidsflyt og færre klikk. Det har medført forbedringer både i fastlegeløsningen og legevaktsløsningen. Målet er å gjøre Helseplattformen konkurransedyktig i forhold til de andre journalløsningene fastlegene benytter i dag, skriver Myhre.

– Vi er kjent med at det tar tid å lære seg løsningen. Alle legevaktsleger ble tilbudt opplæring ved oppstart av Helseplattformen i mai. Erfarne brukere ved Legevakta tilbyr nå kurs til nye og «gamle» fastleger som tar legevakt, skriver Myhre.

På spørsmål om skjermdumpen viser en god løsning for å legge inn klokkeslett, svarer hun:

– Det er ikke kjent at det har kommet klager på plotting av selve klokketidspunktet. Det er mange klikk for å sette et tidspunkt, og rent praktisk er det nok enklere kun å skrive inn tidspunktet.

Legene: Mer tungvint og krevende

–Hva er tilbakemeldingen fra legene om hvordan Helseplattformen fungerer på legevakten?

– Generelt vurderer nok legevaktslegene at Helseplattformens løsning er mer tungvint og tidkrevende enn løsningen fastlegene ellers benytter. Leger som har benyttet løsningen mye har kommet opp i fart, mens «nye» leger på Legevakta bruker mer tid på å finne fram og dokumentere i løsningen, skriver Myhre.

På grunn av skifte av journalsystem har kommunen problemer med å sammenligne antall konsultasjoner på Legevakta før og etter Helseplattformen. Antall henvendelser til Legevakta har fra 2019 til 2022 økt fra rundt 130.000 til rundt 180.000.

– Vi ser at ventetida på legevakta har gått ned i januar og februar. Statistikken viser at ansatte har kommet opp i fart. Vi har stort fokus på å bedre arbeidsflyt, samarbeid og bruken av løsningen slik at pasientene opplever redusert ventetid.

Powered by Labrador CMS