PROmics-teamet der både Håkon Dahle (første fra venstre), Lars Dahle (tredje fra venstre bak) og Ken Garner (tredje fra høyre foran) fra Dignio er representert. Foto:

Norsk ehelse-selskap sentralt i britisk genterapi-forskning

Programvare fra norske Dignio skal brukes i et forskningsprosjekt på persontilpasset medisin ved University of Birmingham.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Et britisk forskningsprosjekt er tildelt over 11 millioner kroner for å undersøke pasienters erfaring med celle- og genterapi. Det norske helseteknologiselskapet Dignio er valgt ut til å være teknisk bidragsyter.

Genterapi har et stort potensiale for behandling av pasienter med lidelser som ikke kan helbredes med dagens behandlingsmetoder, blant annet leversykdom og kreftdiagnoser. Prosjektets målsetting er å utvikle en ny infrastruktur for å fange opp pasienters symptomer og generell livskvalitet når de mottar celle- og genterapi.

– Persontilpasset medisin vil utfordre helseindustrien og dagens praksis på flere måter. Det vil ikke lenger være mulig for legemiddelprodusentene å gjennomføre store utprøvninger med tusenvis av pasienter. Da sier britiske myndigheter at de ønsker bedre kontroll når medisin prøves ut på enkeltpersoner, og her kommer vårt verktøy inn, sier Lars Dahle, daglig leder i Dignio.

Samarbeid med britiske legemiddelverket
Dignio har utviklet en programvare for medisinsk avstandsoppfølging, der pasienten kan gi umiddelbar tilbakemelding på både effekt og eventuelle bieffekter av behandlingen. Hittil har selskapet jobbet mest med oppfølging av kronisk syke, men nå åpner det seg et nytt forretningsområde for klinisk utprøving for selskapet som har hovedkontor i Fredrikstad.

Selskapet fikk sitt internasjonale gjennombrudd tidligere i høst da de inngikk avtaler om løsninger for fjerndiagnostisering- og behandling med et kinesisk sykehus.

Prosjektet i England er et samarbeid mellom Birmingham University, Queen Elizabeth Hospital Birmingham, legemiddelverket (MHRA) og Dignio.

Treårig prosjekt
Prosjektet strekker seg over tre år, men selve løsningen skal utvikles over de neste 12 månedene, der Dignios plattform skal tilpasses til bruk for både utprøving og ettermarked-studier av persontilpasset medisin. 

– Vi tror at denne formen for rapportering underveis i klinisk utprøving gjør at både effekt og bieffekter kommer enda tydeligere frem. Legebesøk med vitale målinger fortsetter som før, så dette er først og fremst et supplement med pasientens subjektive opplevelser, understreker Dahle.

Dignio ble etablert i 2010 og har nå 20 ansatte.  

Powered by Labrador CMS