SAMARBEID: Karita Bekkemellem, konstituert administrerende direktør i den nye landsforeningen, sier at private og offentlige må samarbeide godt og at det ligger styrke i fellesskapet. 

Foto: Per Corneliussen

NHO etablerer ny landsforening: – En historisk dag

– Jeg har jobbet med dette feltet i snart 13 år, og selv om jeg har bakgrunn fra politikken, var jeg ikke da klar over at det var så dårlig samhandling mellom det private og det offentlige på helseområdet, sier Karita Bekkemellem. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Den nye foreningen får navnet NHO Geneo og skal være en samlende stemme for bedrifter, ideelle aktører og utviklingsselskaper som på ulike måter jobber for et bedre helse- og velferdssystem i Norge, og som samarbeider med det offentlige. 

– Dette er en historisk dag, sier Karita Bekkemellem til E24. 

Bekkemellem er konstituert administrerende direktør i den nye landsforeningen. 

Samarbeid
– Det offentlige er - og skal være - ryggraden i det norske velferdstilbudet, men vi trenger et godt og sterkt samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å levere og utvikle morgendagens velferdstjenester. I det norske velferdssamfunnet har vi en lang tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlige, private og ideelle bedrifter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Karita Bekkemellem sier at det handler om å løfte viktige næringer og de mulighetene disse representerer slik at de får en annen plass i den politiske debatten i Norge.

Bekkemellem påpeker at man har et arbeidskraftproblem i årene som kommer.

– Som jeg tror vi ikke riktig har tatt inn over oss.

Hun mener det er en vekstnæring som fortjener et løft i det offentlige ordskiftet.

– Innovasjon og mangfold innen både forskning, tjenester, produkter og nye metoder, samt nye former for samarbeid og partnerskap, er nøkkelen til å møte helse- og velferdstjenestenes utfordringer i årene som kommer. Her må private og offentlige samarbeide godt. Vi vet det ligger styrke i fellesskapet, kraft i å være samlet og verdi i å balansere bredde og fellesskap, uttaler Bekkemellem.

– En stor dag

Det er Legemiddelindustrien (LMI) og Helse og velferd, en bransjeforening i NHO Service og handel, som utgjør grunnlaget for den nye landsforeningen. 

– Dette er en idé som startet lang tid tilbake. Bakgrunnen var å vurdere hva som er beste organisering for medlemmene, styrke trepartssamarbeidet og bidra til bedre helse- og omsorgstjenester gjennom samarbeid, sier Almlid.

Almlid peker på hvordan man i stadig større grad ser hvilke muligheter man har når private og offentlige aktører samarbeider. 

Han forteller at de ser at modellen, samarbeidet mellom offentlige og private virksomheter, har bestått krise etter krise.

– Under koronapandemien så vi hvordan det private og offentlige kan samarbeide, som ved testing og vaksinering. Og vi ser det nå med krigen i Ukraina hvor man samarbeider for å ta imot flyktninger.

Ifølge Almlid er trepartssamarbeidet noe av det viktigste vi har i Norge.

– NHO vil utvikle oss på en måte som sikrer et organisert arbeidsliv og legger til rette for god dialog mellom bedrifter, arbeidstagere og myndigheter. Vi mener en ny landsforening bedre kan understøtte dette målet, der vi samler alle bedrifter som leverer produkter og tjenester som skaper en bedre helsetjeneste, vi har sett et behov for å samle disse kreftene. 

– Dette er en stor dag for NHO og for norsk næringsliv, sier Almlid. 

Powered by Labrador CMS