HAR TRO: – Selv om det er mye som gjenstår har jeg stor tro på at vi skal lykkes med pakkeforløp psykisk helse og rus, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), etter en kritisk evaluering fra Sintef, som har spurt brukere og pårørende om hvordan de opplever pakkeforløpene. Arkivfoto.

Foto:

Helseministeren etter kritisk rapport: – Pakkeforløp er ingen trylleformel

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener pakkeforløpene for psykisk helse- og rus organiserer tjenestene bedre.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dagens Medisin omtalte onsdag en ny evaluering av pakkeforløpene for psykisk helse- og rusbehandling.
Denne evalueringen er den andre i rekken etter at pakkeforløpene ble lansert for to år siden. Den første evalueringen, som tok for seg fagfolkenes erfaringer, kom for ett år siden - og var svært kritisk.  

- Manglende informasjonsflyt
I denne siste evalueringen er brukernes og pårørendes opplevelser av pakkeforløpene lagt vekt på.

Heller ikke i denne rapporten har brukere og pårørende mange positive opplevelser å fortelle om: Blant annet opplever de manglende kommunikasjon og informasjonsflyt. Og de forteller at de er redde for å gi ærlige tilbakemeldinger om behandlingen, fordi de er redde for å miste behandlingstilbudet dersom de er kritiske.

– Stor tro på å lykkes
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) medgir at det fortsatt er en vei å gå:

–  Selv om det er mye som gjenstår har jeg stor tro på at vi skal lykkes med pakkeforløp psykisk helse og rus, slik vi har gjort på kreftområdet. Evalueringen viser at det er stor enighet om målene både blant brukere, fagfolk og pårørende. Jeg er særlig glad for at brukerne ser på pakkeforløp som noe positivt som vil bidra til å styrke deres rettigheter. Det er det aller viktigste, skriver han i en epost til Dagens Medisin.

–  Gjennom denne evalueringen med intervju av brukere og fagfolk, får vi bedre innblikk i hva det er behov for å jobbe med videre for å styrke det helhetlige tilbudet for pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, og sørge for forutsigbarhet og trygghet.
– Det tar tid å innføre nye systemer og nye måter å jobbe på, sier Høie.

– Det er ingen trylleformel
Han peker på at pakkeforløp er ett av flere tiltak for å oppnå god kvalitet i tjenestene:

–  Det er ingen trylleformel, men pakkeforløpene er verktøy som organiserer tjenestene bedre, sier Høie.

Rådet for psykisk helse: – Hva er vi verdt?
Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, omtaler overfor Dagens Medisin resultatene i rapporten som «dypt tragiske». Hun avviser at de er for utålmodige i forventningene til pakkeforløpene, som kom for to år siden.

– Det er flere år siden jeg fikk en telefon om innføringen av pakkeforløp. Det har vært jobbet systematisk med dette i flere år, sier Gundersen.

–  I bunn ligger det grunnleggende spørsmålet: Hva er vi verdt?, sier hun.
–  Rapporten viser at det fortsatt er slik i helse-hierarkiet at mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer er lavt prioritert og ligger for langt nede på prestisjeskalaen til at vi som samfunn velger å løse disse problemene, legger Gundersen til.

–Tydelig beskjed
Norsk psykologforening mener rapporten er en «tydelig beskjed til helsemyndighetene om at pakkeforløpene så langt ikke har fungert som virkemiddel for å løse de betydelige utfordringene vi har i tjenesten»:

–  Å løfte kvaliteten i tjenesten krever en langt mer sammensatt tilnærming enn hva en kan forvente av et pakkeforløp. Vi trenger nok folk og nok tid til å faktisk lytte til brukerne, sa fagsjef Kim Edgar Karlsen i Psykologforeningen til Dagens Medisin onsdag.

Powered by Labrador CMS