VARTSOMT: Skal tallene som er registrert brukes i skadeforebyggende arbeid, bør de behandles varsomt, skriver direktoratet. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

VARTSOMT: Skal tallene som er registrert brukes i skadeforebyggende arbeid, bør de behandles varsomt, skriver direktoratet. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Stor variasjon i skadedata fra sykehus og kommunale legevakter

Årsrapport for personskadedata 2021 viser at det er stor variasjon i innrapportert skadedata fra sykehus og kommunale legevakter.

Både kvalitet og hvor komplet datagrunnlaget er må vurderes når man studerer tallene i rapporten. Direktoratet skriver at i 2021 var under halvparten av personskadene innrapportert med detaljert informasjon og at det derfor er knyttet stor usikkerhet til tallene, skriver Helsedirektoratet.

De fleste skadene som er rapportert er mindre alvorlige skader. En fjerdedel av ulykkene skjedde innendørs i bolig. Eldre personer har mer alvorlige skader enn yngre personer. Skader som er selvpåført en mer alvorlige enn andre skader. Barn i aldere seks til tolv år har flest registrerte personskader.

Stor variasjon i datamaterialet
Norsk pasientregister har detaljert informasjon om 41 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehus og legevakt. I 2021 ble det registrert 321.635 personskader. For 130.540 ble det rapportert inn detaljert informasjon, som blant annet inneholder informasjon om hvordan skaden har oppstått, om det er en ulykke eller en skade som er selvpåført, om den skjedde ute eller inne, på arbeidsplass.

Rapportering om komplett informasjon om personskader er obligatorisk for alle somatiske sykehus og kommunale legevakter i Oslo, Bergen og Trondheim. 24 av 26 enheter har rapportert data fra 2021. Men hvor komplett datamaterialet var varierte fra fire til 100 prosent.

Skadelegevakten ved Oslo universitetssykehus rapporterte komplette skadedata, mens rapportering fra de andre enhetene hadde til dels store mangler skriver direktoratet.

Tallene bør behandles varsomt
Elementer som skadedato, skadested og skademekanisme er av god kvalitet skriver Helsedirektoratet, mens andre elementer har større mangler. Som eksempel trekkes frem at det ikke er god nok kvalitet på registrering av type fremkomstmiddel for 33 prosent av trafikkulykkene som er innrapporterte.

Skal tallene brukes i skadeforebyggende arbeid, bør de behandles varsomt, skriver direktoratet.

Powered by Labrador CMS