IMPONERT: Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør for personell og godkjenning i Helsedirektoratet, er imponert over hvor mange som har stilt seg til rådighet for helsetjenesten.
IMPONERT: Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør for personell og godkjenning i Helsedirektoratet, er imponert over hvor mange som har stilt seg til rådighet for helsetjenesten.

Helsedirektoratet endrer jobbutlysninger etter kritikk

Studentlederen reagerte på at utlyste LIS1-stillinger ble beskrevet som «bundne». Nå endrer Helsedirektoratet utlysningsteksten. – Vi ser at bruk av begrepet kan vekke misforståelser.

Publisert

Denne uken ble utlysningene for LIS1-stillinger for høsten 2023 publisert.

LIS1 tilsvarer den tidligere turnustjenesten og kreves for at en lege skal kunne starte på et spesialiseringsløp. Det spesielle er at Helse- og omsorgsdepartementet har valgt å koble stillingene til en videre spesialisering innen psykiatri.

Beskjeden kom så sent som mandag denne uken. Helsedirektoratet sendte påfølgende dag ut forslag til utlysningstekst til sykehusene, men her omtales stillingene som «bundne». Jobbene omtales på samme måte på direktoratets nettsider.

Det har fått lederen i Norsk medisinstudentforening til å reagere. Han er redd for at leger kvier seg for å søke på stillingene fordi de tror at de da forplikter seg til å spesialisere seg innen psykiatri, fordi de beskrives som «bundne» stillinger.

Dagens Medisin har kontaktet Helsedirektoratet om utlysningene, og fått svar fra Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør for personell og godkjenning.

Etter først blant annet å ha vist til at eventuelle misforståelser kunne oppklares i jobbintervjuer, har Helsedirektoratet snudd i saken fredag ettermiddag.

– Vi ser at bruk av begrepet kan vekke misforståelser og vil endre dette på våre nettsider og i stillingsannonsene, skriver Forfang i en e-post til Dagens Medisin.

Ikke likt i brev

Da Dagens Medisin torsdag intervjuet lederen for Norsk medisinstudentforening, Erlend Sæther, viste han til at det er forskjell på omtalen av stillingene i brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet og utlysningene.

Helse- og omsorgsdepartementet omtaler stillingene som «koblede» og Helsedirektoratet som «bundne».

Det er en stor forskjell, mener Sæther.

– Jeg synes det er veldig rart at de ikke mener det er forskjell på «bundet» og «koblet til». Når du snakker om å være «bundet», tenker du for eksempel på treningsmedlemsskap og «ett års bindingstid». «Koblet til» er mye friere, sa leder Erlend Sæther til Dagens Medisin torsdag.

Da Dagens Medisin først ba direktoratet om en kommentar, viste Forfang først til brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Som det står i brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, betyr ikke ordet «bundet» en juridisk arbeidsrettslig binding, skrev avdelingsdirektøren.

På spørsmål fra Dagens Medisin om hun kan peke på hvor i brevet fra departementet det vises til «ordet bundet», medgir Forfang at dette ikke står i brevet.

– HOD har ikke benyttet begrepet bundet i brevet av 21.3.2023, skriver Forfang.

I et nytt svar viste avdelingsdirektøren til statsbudsjettet for 2022. Dette ble lagt frem av den nå avgåtte Solberg-regjeringen. Her ble det i utgangspunktet lagt opp til at det skulle opprettes 62 nye LIS1-stillinger, men dette ble kuttet ned til 31 stillinger av Støre-regjeringen.

– I Statsbudsjettet for 2022, var det en forutsetning at de 62 nye LIS1-stillingene skulle være «bundet/tilknyttet» til videre spesialiseringsløp, og dette begrepet er brukt videre i omtalen av stillingen, skriver Forfang.

Endrer beskrivelse

I sitt første svar ville ikke direktoratet gå tilbake på ordbruken.

– Det er mulig at ordet «bundet» kunne vært erstattet av «tilknytning til», men vi håper i så fall at eventuelle misforståelser blir oppklart i intervjuene og når man leser brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, skrev Forfang.

Etter å ha fått flere spørsmål fra Dagens Medisin, blant annet om hvor sannsynlig det er at søkere som kvier seg for å søke stillingene vil lese brevet fra HOD, har Helsedirektoratet endret oppfatning.

– Vi ser at bruk av begrepet kan vekke misforståelser og vil endre dette på våre nettsider og i stillingsannonsene, skriver Forfang.

– Det er viktig for oss at teksten på nettsiden er tydelig, så vi ser på hvordan vi kan gjøre dette tydeligere slik at formålet med ordningen kommer tydelig frem.

Powered by Labrador CMS