Foto:

Baard-Christian Schem skal over i ny jobb

– Det er en erkjennelse av at jeg har stått lenge i det som er en ganske krevende jobb og at kapasiteten farges av at årene går, sier Baard-Christian Schem.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Baard-Christian Schem skal over i en ny rolle etter tolv år i jobben som fagdirektør i Helse Vest RHF.

– Det har seg slik at jeg fylte 65 år i fjor, og har vært i jobben i tolv år. Jeg tenker at det nå er bra for Helse Vest og for meg at det kommer inn en ny som overtar rollen som fagdirektør, sier Baard-Christian Schem til Dagens Medisin.

Han forteller at han blir i rollen som fagdirektør til en ny person er på plass og klar til å overta.

– Jeg tror dette er en fin og kontrollert måte å få denne overgangen til på.

Schem skal fortsette å jobbe i Helse Vest, men ønsker nå å ha anledning til å gjøre andre ting.

– Det er en erkjennelse av at jeg har stått lenge i det som er en ganske krevende jobb og at kapasiteten farges av at årene går.

– Hva skal du gjøre?

– Først lyses stillingen nå ut, deretter skal ny fagdirektør på plass og overta. Det vil ta noe tid, der ansvar og aktivitet for meg er som før.

– Jeg kommer deretter til å få oppdrag av ny fagdirektør og administrerende direktør.

– Vi har et etterslep av alt vi ville ha gjort fra RHF-et om pandemien ikke hadde kommet. Det er en del ting som er blitt skjøvet på fordi vi har vært- og er i en «alle til pumpene»-situasjon nå under pandemien. Så det blir nok å ta tak i.

Powered by Labrador CMS