Direktør for organisasjon og medarbeidere Hilde Brit Christiansen i Helse Vest RHF jobber med heltidsstillinger for de ansatte blant annet ved Haukeland sykehus.
Direktør for organisasjon og medarbeidere Hilde Brit Christiansen i Helse Vest RHF jobber med heltidsstillinger for de ansatte blant annet ved Haukeland sykehus.

Har gitt heltidsstillinger til tusenvis av sykehusansatte

På ti år har over 10.000 ansatte i Helse Vest registrert at de vil gå opp i stillingsbrøk. Flertallet av dem har fått en heltidsstilling.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2010 har Helse Vest brukt Heltidsmodulen, et verktøy i personalsystemet der de oppfordrer alle som jobber deltid til å registrere seg. Målet med modulen er at ledelsen skal kunne legge til rette for at ansatte som ønsker det, skal bli tilbudt en 100 prosent stilling.

Hele 10.159 ansatte har fått høyere stillingsprosent i foretaksgruppa Helse Vest i løpet av årene Heltidsmodulen har eksistert, fra 2010 til 2021.

– Det er tusenvis av medarbeidere som har fått full stilling i løpet av disse årene. Vi ser at det har effekt. Vi ser at folk faktisk ønsker høyere stillinger, sier Hilde Brit Christiansen, direktør for medarbeidere, organisasjon og teknologi i Helse Vest

Hun forteller at de har oppfordret alle som er deltidsansatte i Helse Vest til å registrere seg i Heltidsmodulen, også de som ikke er interessert i heltid. Det gjør at helseforetaket også får en oversikt over hvorfor folk jobber deltid.

Noen jobber i praksis fulltid fordi de også jobber andre steder, som i kommunehelsetjenesten, eller de studerer ved siden av.

Kobler til sengeposter

Av de rundt 10.000 ansatte som har registrert seg i årenes løp, er det 7154 ansatte som har fått 100 prosent stilling.

– Det er kjempetall. Jeg er begeistret for det, sier Christiansen.

Helse Vest kobler deltidsansatte som ønsker høyere stillingsandel med interne bemanningssentre som setter dem i kontakt med sengeposter som har behov for folk.

–De som er koblet til flere sengeposter blir enormt populære, fordi de får et så stort kunnskapsområde. Mange synes det er enormt interessant å være knyttet til flere avdelinger. Det gir større variasjon, sier Christiansen.

Tusenvis av årsverk i heltid

Stortinget har vedtatt en endring i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2023:

Heltid skal være hovedregelen, og dersom arbeidsgiver har behov for å ansette noen på deltid skal dette behovet dokumenteres.

Helsepersonellkommisjonens ferske utredning viser til at det er arbeidskraft å hente i at flere jobber heltid i årene fremover.

Dersom alle grupper av helsepersonell har full stilling i 2040, vil det innebære 43.300 ekstra årsverk sammenlignet med et scenario der en andel tilsvarende dagens andel jobber deltid, ifølge en framskriving gjort av SSB.

I spesialisthelsetjenesten er det i snitt 25 prosent deltidsstillinger. Det er store variasjoner innenfor yrkesgruppene. Mens leger og psykologer i liten grad jobber deltid, jobber 43 prosent av alle sykepleiere deltid i 2021, ifølge Spekter.

Forståelse for at noen ønsker deltid

Hun ser at det er noen grupper som sjelden ønsker å gå opp i stillingsprosent. Det er gjerne de som har lang erfaring og har jobbet deltid hele karrieren.

Andre har behov for å jobbe deltid i ulike faser av livet.

– Livet er ikke statisk for noen.

Christiansen viser til at medarbeidere som på et tidspunkt ikke ønsket seg heltidsstilling, kan endre oppfatning.

– Det er viktig at ledere følger med.

Det er ikke obligatorisk for de ansatte å registrere seg i Heltidsmodulen.

–Vi har respekt for at helseyrkene er krevende og at det er travelt på jobb. Det kan være emosjonelle utfordringer, og trykket kan i perioder være veldig krevende. Det gjør noe med oss når vi står i det. Det emosjonelle trykket og forventningene fra pasientene og de pårørende er noe som kommer på toppen av det, sier Christiansen.

Flere grep

I hele Helse Vest var det 26 prosent kvinner og 17,5 prosent menn som jobbet deltid i 2021.

Christiansen tror at følgende grep har hjulpet, i tillegg til Heltidsmodulen og de interne bemanningssentrene:

  • Interne kampanjer for heltidsstillinger.
  • Dialog med de ansatte.
  • Ledere som er oppmerksomme på problemstillingen.
  • At de vet årsaken til at noen ikke ønsker deltid.

Dagens Medisin har tatt kontakt med de øvrige regionale helseforetakene, men ingen av disse har foreløpig svart på hvordan de jobber for å sikre de ansatte heltidsstillinger.

Powered by Labrador CMS