STÅ-KARAKTER: Herlof Nilssen som nå ikke er assisterende helsedirektør lenger, mener arbeidet som har blitt gjort på myndighetsnivå denne våren kvalifiserer til stå-karakter. – Dugnadsånden har vært stor, jeg er imponert over viljen til å løse en nasjonal utfordring og det har vært kjekt å være del av dette, sier Nilssen. På bildet: Styremøtet hvor Nilssen orienterte Helse Vest om sin avgang.

Foto: Målfrid Bordvik

Ferdig som fung.ass i direktoratet

Tidligere Helse Vest-sjef Herlof Nilssen trådte til som fungerende assisterende helsedirektør da koronapandemien kom til Norge. Nå har han takket for seg, men sier tiden vil vise hva som skjer dersom det kommer nye smittebølger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Nilssen var i mars ferdig i jobben som administrerende direktør for Helse Vest, en stilling han da hadde hatt siden foretaksmodellen ble innført i 2001. Han ble hentet direkte inn til Helsedirektoratet da en rekke helsetopper ble satt i karantene etter at assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen fikk påvist covid-19.

– Jeg har takket for meg i Helsedirektoratet. Jeg hadde lovet meg til direktoratet i en avgrenset periode og i månedsskiftet mai/juni hadde jeg løst oppgavene som skulle løses, sier Herlof Nilssen til Dagens Medisin.

– Da var vi inne i en ny fase med en endret strategi. Vi hadde fått på plass det som gjaldt smittevernutstyr, testutstyr og analysekapasitet, vi hadde gått gjennom det som gjaldt legemidler og jobbet inn mot kommuner og spesialisthelsetjenesten. Så da var det naturlig at jeg gikk tilbake til Helse Vest, sier Nilssen, som i dag jobber som rådgiver i foretaket.

Gir ståkarakter for jobben

– Hvordan mener du at dere i Helsedirektoratet har løst oppgaven denne spesielle våren?

– Jeg synes totalt sett at det har vært mye godt arbeid på myndighetsnivå. En har valgt en rimelig god strategi og mange har jobbet intensivt over lang tid. Jeg mener vi har stå-karakter for jobben som er gjort sentralt i Oslo, og også ute i alle kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dugnadsånden har vært stor, jeg er imponert over viljen til å løse en nasjonal utfordring og det har vært kjekt å være del av dette.

– Vi får ofte høre at jobben ikke er over og at det kan komme nye smittefølger. Men da blir ikke du en del av det nasjonale mannskapet?

– Per i dag er jeg ikke det, så får tiden vise hva som skjer framover.

Herlof Nilssen har også vært styreleder i arbeidsgiverforeningen Spekter. Han gikk av som styreleder i midten av juni og ble etterfulgt av administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter AS.

Powered by Labrador CMS