FIKK SPARKEN: Høyesterett skal nå vurdere oppsigelsessaken mot en kvinnelig helsefagarbeider. 

Foto: Arkivfoto

Skal vurdere om snoking er oppsigelsesgrunn

En helsefagarbeider som ble sagt opp som følge av snoking i pasientjournal, får saken sin behandlet av Høyesterett. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helsefagarbeideren som arbeidet i Helse Vest, fikk sparken etter å ha gjort fem oppslag i journalen til en pasient uten at dette var begrunnet i helsehjelp. Saken er tidligere omtalt av NTB, og ble først omtalt av Rett24.

Kvinnen har selv anført at hun hadde et anstrengt forhold til den aktuelle pasienten og at hun derfor ville finne ut hvilken avdeling pasienten var innlagt på for å slippe å treffe på pasienten.

I starten av juli besluttet Høyesteretts ankeutvalg at saken skal behandles av Høyesterett. Saken er ennå ikke berammet.

Prinsipiell sak

Tingretten kjente oppsigelsen av kvinnen ugyldig, men lagmannsretten kom til motsatt resultat. Lagmannsretten mente likevel at tillitsbruddet var grovt, uavhengig av helsefagarbeiderens motiv. Lagmannsretten pekte også på at det ikke var nødvendig å åpne flere dokumenter for å få informasjon om hvor pasienten var innlagt.

Retten kom etter en konkret helhetsvurdering til at oppsigelse var en saklig reaksjon på lovbruddet, men mener helsefagarbeideren hadde god grunn til å få saken prøvet i lagmannsretten, ettersom spørsmålet anses som tvilsomt.

Lagmannsretten mente også at helsefagarbeideren har hatt god grunn til å få saken prøvet i retten:

«Saken har dessuten en viss prinsipiell betydning, fordi det er lite rettspraksis om arbeidsrettslige konsekvenser av brudd på helsepersonelloven», heter det i kjennelsen, ifølge Rett24.

Powered by Labrador CMS