VIL HA SYKEHUSDIALOG: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus har sammen med styreleder Svein Gjedrem sendt invitasjon til alle ordførerne i kommunene i Innlandet til et møte for å diskutere sykehusstrukturen.

Foto: Vidar Sandnes

Sykehusstriden i Innlandet: Ber om møte med alle kommunene

Helse Sør-Øst inviterer alle kommunene i Innlandet til møte om ny sykehusstruktur.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Kommunene i Innlandet er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Vi ønsker dialog med og innspill fra kommunene som ledd i den videre saksbehandlingen av ny sykehusstruktur og før det tas stilling til endelig tidsplan for beslutningsprosessen, uttaler administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

 Før jul kom Helse Sør-Østs styringsgruppe med sin anbefaling: Det nye sykehuset i Innlandet, Mjøssykehuset, legges til Brumunddal. Akuttsykehuset bør være på Lillehammer, anbefaler de.

Striden om hvor sykehusene i regionen skal ligge har pågått i femten år.  

I januar 2019 vedtok Helse Sør-Øst at det skal bygges et nytt sykehus i regionen.

Egentlig skulle helseminister Bent Høie (H) avgjøre hvilke to byer som får beholde sykehusene sine, før sommeren.


Rapporten som kom før jul skulle etter planen ha vært ferdigstilt i begynnelsen av juni, men ble korona-forsinket.

Sykehuset Innlandet har om lag 9000 ansatte, og har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet: Somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland.

Styrene i Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet er nå orientert om saken på sine styremøter i desember. Etter møtene med kommunene skal saken styrebehandles av de respektive styrene. Høie skal etter dette komme med en beslutning.

Møtene mellom Helse Sør-Øst og kommunene skal skje den 27. og 29. januar. Det inviteres til møter både med vertskommunene og med kommuner i de ulike regionene i Innlandet.

Powered by Labrador CMS