TOMTESØK: Sykehuset Innlandet skal videreutvikles. Nå starter jakten på ny tomt - enten i Molelv eller på Hamar.  Foto:

TOMTESØK: Sykehuset Innlandet skal videreutvikles. Nå starter jakten på ny tomt - enten i Molelv eller på Hamar. 

Foto:

Starter jakten på tomt til nytt sykehus

Helse Sør-Øst søker etter aktuelle tomter for sykehusalternativet i Moelv og et alternativ rundt Hamar. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 23. september 2021 å starte opp konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Det skriver det regionale helseforetaket på sine egne nettsider. 

I konseptfasen skal det utredes to alternativer: Mjøssykehus, lokalisert til Moelv og erstatningssykehus for sykehuset i Hamar. 
 
Som del av konseptfasen skal det gjennomføres en analyse av alternativer for tomter.
 
Helse Sør-Øst søker nå etter aktuelle tomter for begge alternativer, og henvender seg til både offentlige og private grunneiere i området. 
  • Tomt for nytt sykehus i Moelv i tilknytning til Moelv med et samlet areal på minimum 110 dekar.
  • Tomt for null-pluss-alternativet i tilknytning til Hamar med tomter med et samlet areal på minimum 30 dekar.

Valg av tomt skal besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF i august 2022.

Powered by Labrador CMS