Enighet om evaluering av Nye metoder

Dagens system for prioritering skal evalueres.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Saken om lovfesting av Beslutningsforum ble behandlet av Stortingets helse- og omsorgskomité mandag. Her kommer det frem at regjeringspartiene vil lovfeste de regionale helseforetakenes (RHF-ene) ansvar for å sørge for at det finnes et nasjonalt system for å beslutte hvilke metoder som tilbys i spesialisthelsetjenesten.

Samtidig går også flertallet inn for at dagens system må evalueres:

– Flertallet mener det bør gjennomføres en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i systemet. En slik evaluering kan gi innsikt i og bidra til videreutvikling av systemet som innebærer bedre løsninger for innføring og bruk av metoder i spesialisthelsetjenesten, og bedre ivaretakelse av de hensyn systemet er tuftet på, heter det i innstillingen.

Det understrekes også viktigheten av at systemet for nye metoder kontinuerlig videreutvikles og tilpasses nye behov.

– Rutiner og prosesser i systemet må tilpasses over tid og i tråd med den medisinske og teknologiske utviklingen, herunder mer persontilpasset medisin som innebærer at behandlingsmetoder rettes mot stadig mindre pasientgrupper, og hvor det blant annet kan være behov for å videreutvikle dokumentasjon av effekt for disse gruppene.

Powered by Labrador CMS