OUS-direktør Bjørn Erikstein stiller til høring i Helse- og omsorgskomiteen tirsdag. Foto: Vidar Sandnes

Har satt frist for rapport om å belyse Ullevål-alternativet

Helse Sør-Øst og OUS skal sammen levere en rapport som «belyser» Ullevål-alternativet, før 15 mai. OUS skal levere sin rapport 12 april.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OSLO/STORTINGET (Dagens Medisin): I et brev til ledelsen i Oslo universitetssykehus sendt mandag, viser Helse Sør Øst til vedtaket om å belyse Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad. OUS skal belyse deler av dette, og har frist 12. april.

Helse Sør Øst presiserer at denne fristen kun omfatter de deler som OUS skal belyse. Denne er satt til 12. april. Ut over dette, skal Helse Sør-Øst belyse det øvrige. Samlet skal rapporten være ferdig 15.mai.

– I tilknytning til dette ber vi om en redegjørelse for hva Oslo universitetssykehus HF har utredet tidligere vedrørende bruk av Ullevålstomten. Følgende må beskrives nærmere:

  • Driftskonsept/fordeling av fag og funksjoner i de utrede alternativene
  • Fordeling av bydeler
  • Økonomiske aspekter, både investeringer og driftsøkonomi inkludert bærekraftberegninger
  • Tomteforhold og trafikale aspekter
  • Andre risikoområder

– Øvrige deler av arbeidet knyttet til vurdering av bruken av Ullevålstomten vil ivaretas av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med prosjektorganisasjonen og Oslo universitetssykehus HF,  skriver Helse Sør-Øst.

– Det forutsettes at arbeidet som omhandler Ullevålsalternativet kan oppsummeres i en rapport som leveres senest innen 12. april 2019. Det vil kunne være behov for delleveranser underveis i arbeidet. Dette avklares i dialog mellom Oslo universitetssykehus HF, prosjektorganisasjonen og Helse Sør-Øst RHF.

Tirsdag er det åpen høring i Helse – og omsorgskomiteen. Høringen er kommet i stand etter et representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (R), Kari Elisabeth Kaski (SV), Kjersti Toppe (Sp).

I forslaget, som har tittelen «Trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter», ber representantene regjeringen om å utrede videre bruk av Ullevål sykehus. Som kjent er Ullevål sykehus vedtatt nedlagt, og det er planlagt et stort sykehus på Gaustad i Oslo.

Foruten de tre partiene, har også Venstre vedtatt at de vil gå for en utredning. Oslo Ap har vedtatt det samme, mens KrF, Ap sentralt og Frp har sagt at de avventer høringen.

Powered by Labrador CMS