TRYGT: – Vi er opptatt av hvordan digitale verktøy kan tas i bruk på en trygg og hensiktsmessig måte, sier Ole Henrik KRat Bjørkholt, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Foto: Vidar Sandnes

HOD: –Vil se på behovet for økt regulering av helprivate helsetjenester

Helsedirektoratet vil vurdere om det er behov for ytterligere faglig normering for bruk av digitale verktøy i allmennlegetjenesten. Regjeringen vil se på behovet for økt regulering. 

Mandag publiserte Statens helsetilsyn er artikkel der de pekte på  «problematiske sider» ved helsehjelp på digitale plattformer. Især pekes det på at det er altfor enkelt å bestille reseptbelagte legemidler hos enkelte aktører. 

Dr. Dropin har som følge av dette midlertidig stanset sin digitale resept-tjeneste. Kry vurderer det samme. Mens legetjenesten Maja.no sier de allerede er trygge på at de driver forsvarlig praksis.

Bakgrunnen for artikkelen er et pågående tilsyn mot mot en aktør som tilbyr legetjenester digitalt. 

Assisterende direktør Heidi Merete Rudi viser til at Helsetilsynet har blitt kontaktet av både TV2 og Legemiddelverket om konkrete bekymringer knyttet til enkelte tilbydere av digitale helsetjenester på nett og at det var disse henvendelsene som gjorde at de åpnet tilsynet og hadde behov for å skrive en artikkel og klargjøre regelverket. 

Nina Wiggen, medisinsk direktør i Kry mener det er på tide med nasjonale retningslinjer for hvordan man kan utnytte de digitale verktøy vi har og jobbe trygt digitalt i allmennlegetjenester. 

Hun tar også til orde for et krav om registrering og en godkjenningsordning for å kunne drive helsetjenester. 

Åpner for økt regulering

Dagens Medisin har bedt Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å kommentere saken og ønsket om et bedre regulert marked for digitale legetjenester. 

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt sier HOD er opptatt av hvordan digitale verktøy kan tas i bruk på en trygg og hensiktsmessig måte. 

– Jeg er kjent med at Direktoratet for e-helse i samarbeid med Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for bruk av digital dialog-tjenestene levert via helsenorge.no. Direktoratene vil kunne vurdere om det er behov for en ytterligere faglig normering for bruk av de digitale verktøy i allmennlegetjeneste.

– Regjeringen vil også se på behovet for økt regulering av helprivate helsetjenester, sier han. 

Vil løpende vurdere flere tiltak

«Direktoratet for e-helse er klar over utfordringen. Digitalisering er et viktig virkemiddel for en bærekraftig helse- og omsorgstjenestene som setter pasienten i fokus, men det må ikke gå på bekostning av pasientsikkerheten. Vi vil løpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å regulere dette området», skriver Direktoratet for e-helse i en kommentar til Dagens Medisin. 

«Legetjenester som tilbys digitalt skal være forsvarlige og følge gjeldende lover og regler for forsvarlige helsetjenester. Ved video- eller digitale konsultasjoner hviler det et tungt ansvar på lege som må vurdere om informasjonen som fremkommer digitalt er tilstrekkelig for å gjøre en god medisinsk vurdering», presiserer Helsedirektoratet. 

Powered by Labrador CMS