Foto: DM-arkiv

Flere endringer på helsefeltet fra 1. juli

Kommunene blir pålagt å ha egne rådgivende enheter for rus og Statens helsetilsyn får ikke lengre bruke advarsel som reaksjon. Det er noen av endringene som nå har trådt i kraft.

Publisert

Flere lover og forskrifter endres fra 1. juli. Dette er de største endringene innen helsefeltet:

Større endringer for tilsynsmyndighetene

Det gjøres flere endringer for statsforvalterne og Statens helsetilsyn.

  • Helsetilsynet skal ikke lenger ilegge helsepersonell advarsler. Reaksjonen er erstattet med et faglig pålegg, som innebærer en plikt til å motta veiledning og eventuelle andre kompetansetiltak. Dette er en endring som blant annet Norsk forening for allmennmedisin har ivret for.
  • Helsetilsynet får åpning for å avgrense en suspensjon. Det innebærer at en suspensjon ikke må gjelde all rett til å praktisere yrket, men kan begrenses til visse arbeidsoppgaver i en periode.
  • Statsforvalteren får også større handlingsrom til å selv vurdere hvordan mulige lovbrudd skal følges opp.

Må ha enheter for russaker

Alle kommuner er pålagt å ha en rådgivende enhet for russaker. Bakgrunnen for endringen er et stortingsvedtak. Enhetene skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika, skriver Helse- og omsorgsdepartementet på sine nettsider.

Kompetansekrav for kosmetiske inngrep

Det innføres kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling. Det innføres også en aldersgrense på 18 år i tilfeller hvor det ikke er en medisinsk eller odontologisk begrunnelse.

Endringer innen digital samhandling

Det innføres også flere endringer i regelverket for «nasjonal digital samhandling». Dette omfatter endringer i pasientjournalloven og folketrygdloven.

Forlenger midlertidige korona-endringer

Det er også en rekke midlertidige endringer knyttet til covid-19-pandemien som forlenges, blant annet vil MSIS-registeret fortsatt kunne inneholde positive og negative covid-19-prøvesvar. Endringen gjelder frem til juni 2023.

Midlertidige endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven forlenges til juli 2023. Helse- og omsorgsdepartementet til at Helsedirektoratet (Hdir), Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk har anbefalt forlengelse, og at Hdir og FHI ser det som sannsynlig at det vil komme en ny vinterbølge med nye varianter av viruset. 

Powered by Labrador CMS