ULOVLIG REKLAME: Dr. Dropin har fjernet all informasjon om legemidddelet Isotretinoin, etter at Helse- og omsorgsdepartementet ga Legemiddelverket medhold i at selskapet hadde skrevet var å anse som reklame.
Foto: Annika Byrde / NTB
ULOVLIG REKLAME: Dr. Dropin har fjernet all informasjon om legemidddelet Isotretinoin, etter at Helse- og omsorgsdepartementet ga Legemiddelverket medhold i at selskapet hadde skrevet var å anse som reklame. Foto: Annika Byrde / NTB

Legemiddelverket får medhold i vedtak om ulovlig reklame fra Dr. Dropin

Helse- og omsorgsdepartementet gir Statens legemiddelverk medhold i vedtaket om at Dr. Dropin har reklamert ulovlig for legemiddelet Isotretinoin, som brukes mot akne.

Publisert Sist oppdatert

I november varslet Statens legemiddelverk (SLV) Dr. Dropin om vedtak med pålegg om retting av ulovlig reklame.

Firmaet hadde omtalt Isotretinoin, som brukes mot alvorlig akne, på nettsiden sin. Legemiddelverket mente omtalen var å betrakte som ulovlig reklame.

Etter at Dr. Dropin klaget, gjorde Helse- og omsorsgdepartementet en ny vurdering. Nå har departementet gitt SLV medhold.

Forbudt å reklamere

Etter at selskapet mottok pålegg fra Legemiddelverket i desember, fjernet de navnet på Isotreinoin fra nettsiden sin. De fjernet også en del informasjon om preparatet, som de i tillegg slettet fra sosiale medier.

Legemiddelverket var ikke fornøyd, og mente det fortsatt lå reklame på nettsiden. De påla dem å fjerne informasjonen de anså som reklame, og varslet et gebyr på 5000 kroner per dag hvis ikke pålegget ble tatt til følge innen 6. januar 2023.

Som E24 har omtalt, hadde ikke Dr. Dropin fjernet informasjonen 21. februar, og dermed måtte de betale tvangsmulkt.

Nå opplyser imidlertid Dr. Dropin at all informasjon om legemiddelet er fjernet, og Legemiddelverket bekrefter at det ikke er noe de betrakter som reklame på nettsiden nå.

– Tilgjengelig for barn

Legemiddelverket mener saken er spesielt alvorlig fordi den ulovlige reklamen har vært lett tilgjengelig for barn.

– Virksomheter kan markedsføre helsetjenestene sine, men ikke knytte informasjon om reseptpliktige legemidler opp til dette. Det er også alvorlig at slik reklame er lett tilgjengelig for barn og unge under 18 år, sier seniorrådgiver Christel Nyhus i Legemiddelverket i en pressemelding.

Dersom pålegget om å fjerne omtalen av legemiddelet som brøt med reklameregelverket, ikke hadde blitt tatt til følge, kunne Dr. Dropin fått bøter på opptil 15G, som er rundt 1,6 millioner kroner.

– Ikke en salgsannonse

Leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli, skriver i en e-post til Dagens Medisin at selskapet er uenige i at det har vært publisert reklame for legemiddelet på nettsiden deres.

Videre skriver han at Dr. Dropin aksepterer at regelverket er svært strengt, og derfor godtar vedtaket.

– Vi har hatt en god dialog med Statens legemiddelverk og nå fjernet innholdet fra nettsiden. Dette innholdet var opplysende informasjon knyttet til hvordan man best håndterer akne, ikke en salgsannonse. Samtidig vurderer vi om vi skal inngå dialog med helsemyndighetene for å forsøke å endre regelverket, til fordel for alle de som sliter med akne, skriver han i en e-post til Dagens Medisin.

Foreløpig vil de imidlertid ikke prioritere å jobbe for endringer i lovverket.

Powered by Labrador CMS