FOR HØYE KRAV: Erlend Sæther, leder i Norsk medisinstudentforening mener LIS-søkere vurderes for strengt.
FOR HØYE KRAV: Erlend Sæther, leder i Norsk medisinstudentforening mener LIS-søkere vurderes for strengt.

Reagerer på høye krav til «nybegynner»-leger

Studentleder mener sykehus stiller for høye krav når de kun vil vurdere LIS1-søkere som har erfaring med legearbeid fra før. Men kravene er ikke i strid med regelverket, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Nylig ble det lyst ut LIS1-stillinger med oppstart til høsten. LIS står for «lege i spesialisering» og er den første delen av spesialiseringen for leger. Over år har det vært svært lange køer av søkere til disse stillingene. Mange nyutdannede leger jobber i vikariater i helsetjenesten i påvente av å få en av de få oppstartsstillingene.

Der noen sykehus skriver i sine utlysninger at tidligere lønnet arbeid som lege vil telle positivt, stiller andre sykehus krav om at søkere må ha jobbet som lege for å være aktuell for stillingen.

Utlysningene er nå utløpt.

Oslo universitetssykehus, Helse Stavanger og Sykehuset Innlandet krevde alle at søkerne skulle ha slik erfaring for å bli vurdert for stillingene.

Nybegynnere med erfaring

Dette mener lederen for Norsk medisinstudentforening, Erlend Sæther, at er problematisk.

– LIS1 er en nybegynnerstilling. Stillingsutlysningene undergraver dette prinsippet, sier Sæther til Dagens Medisin.

LIS1 er en nybegynnerstilling. Stillingsutlysningene undergraver dette prinsippet

Erlend Sæther

Han viser til at spesialistforskriften § 9 kun stiller krav om at legene som har LIS1-stillinger har autorisasjon eller lisens og tilstrekkelige språkkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse.

– Vi har full forståelse for at det er mange søknader og at tidligere erfaring med lønnet legearbeid og forskning teller positivt ved vurdering av søknader. Men, det skal ikke være et krav for å i det hele tatt få søknaden sin vurdert.

- Kan forbedres

Verken Helse Stavanger, som dekker Stavanger universitetssjukehus (SUS), eller Oslo universitetssykehus (OUS), er enig i at utlysningene deres bryter med kravene i forskriften.

– Etter vår vurdering er kravene i stillingsutlysningen i tråd med forskriften. Forskriften angir krav om autorisasjon/legelisens som vi legger til grunn. Det er ikke til hinder for at SUS som arbeidsgiver kan vektlegge andre forhold, slik vi har gjort her, skriver Anne Marie Joa, avdelingssjef ved utdanningsavdelingen til Dagens Medisin.

– Vi mener samtidig at utlysningsteksten kan forbedres. Vi vil ta en gjennomgang av utlysningen for å sikre at tekst og innhold er tydelig og forståelig.

Sykehuset Innlandet opplyser via kommunikasjonsavdelingen at det er feil i ordlyden i utlysningen, men at det var for sent å endre den ettersom fristen var utløpt.

– Vi vil sørge for at formuleringer i framtidige utlysninger er i tråd med spesialistforskriften.

En helhetsvurdering

Kommunikasjonsavdelingen ved OUS skriver i sitt svar at helseforetak må kunne stille flere krav enn dem som fremgår i forskriften:

«Ved ansettelse i helseforetak, gjelder det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Det innebærer at vi vurderer søkerne med utgangspunkt i kvalifikasjonskravene (utdanning, yrkeserfaring og personlige egenskaper) som fremgår av stillingsannonsen og ansetter den kandidaten som etter en helhetsvurdering anses best kvalifisert for stillingen. For å kunne anvende kvalifikasjonsprinsippet på riktig måte, er det helt nødvendig å sette opp flere kvalifikasjonskrav enn de to kravene som fremgår av forskriften.»

- Ikke i strid med regelverket

Helse- og omsorgsdepartementet gir OUS og Stavanger universitetssjukehus støtte i sitt syn på utlysningene.

«HOD vil understreke at vi ikke har noen arbeidsgiverfunksjon i helseforetakene, men at vi forutsetter at ansettelser skjer i tråd med lov- og avtaleverk», skriver departementets kommunikasjonsavdeling.

«På et overordnet plan kan departementet ikke se at det er i strid med regelverket at en arbeidsgiver stiller krav til utdanning, erfaring og personlige egenskaper i forbindelse med ansettelse, så lenge disse kravene ikke er i strid med f.eks. diskrimineringsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.»

Dagens Medisin har forelagt Helse Stavanger og Sykehuset Innlandet svaret fra departementet. Helse Stavanger har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere. Sykehuset Innlandet har ikke besvart henvendelsen.

Erlend Sæther i Norsk medisinstudenforening har full forståelse for at det følger av kvalifikasjonsprinsippet at den best kvalifiserte av søkerne til en utlyst stilling skal ansettes.

– Det innebærer at det skal foretas en konkret sammenlignende vurdering av hvilken søker som er best kvalifisert for stillingen. Det oppgitte kravet i utlysningsteksten vil dermed kunne avskjære søkere som kan være godt kvalifisert, men ikke ha lønnet arbeid som lege eller forskning, til i det hele tatt å få søknaden sin vurdert.

Powered by Labrador CMS