LOVENDRING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) foreslår nå lovendringer som skal gi Helsetilsynet flere og bedre verktøy for å kunne reagere strengere overfor helsepersonell som begår overgrep. Arkivfoto: Rodrigo Freitas / NTB

Helseministeren foreslår strengere reaksjoner der helsepersonell begår overgrep

Helsepersonell som begår alvorlige overgrep bør kunne miste autorisasjonen for alltid, mener helseministeren. Nå har flere lovforslag blitt sendt ut på høring.

Publisert

– Overgrep mot pasienter er uakseptabelt og utgjør et alvorlig misbruk av den tilliten som helsepersonell er gitt av samfunnet. Vi foreslår nå lovendringer som skal gi Helsetilsynet flere og bedre verktøy for å kunne reagere strengere overfor helsepersonell i de alvorligste sakene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Blant lovforslagene som er sendt ut på høring foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at Helsetilsynet skal få muligheten til å frata helsepersonell autorisasjonen for alltid dersom helsepersonell er til alvorlig fare for pasientsikkerheten.

«For alltid» vil i denne sammenhengen bety i minst 10 år. Deretter vil departementet åpne for at helsepersonellet kan søke om ny autorisasjon.

VG omtalte saken først.

Videre finner man en generell karantenetid på to år for å søke om ny autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning i tilfeller der helsepersonell har mistet autorisasjon i forbindelse med en pågående tilsynssak.

Lovforslagene bygger blant annet på anbefalingene fra et utvalg som har undersøkt saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter. Utvalget ble opprettet i kjølvannet av at det ble reist kritikk mot tilsynsmyndighetenes håndtering av saker mot helsepersonell som har begått overgrep mot pasienter.

– Som øverste ansvarlig for helsetjenesten vil jeg be om unnskyldning til alle pasienter som har vært utsatt for overgrep fra helsepersonell. For meg som helse- og omsorgsminister er det viktig å gjøre alt jeg kan for å unngå at slike hendelser kan skje igjen, sier Kjerkol.

Powered by Labrador CMS