Hiv-forebyggende føres ikke tilbake til blåresept nå

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) uttalte under debatten på fagseminaret DM Arena HIV at preeksposisjonsprofylakse (PrEP) ikke vil bli ført tilbake til blåresept før Solberg-regjeringen går av.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Preeksponeringsprofylakse (PrEP)

Preeksponeringsprofylakse (PrEP) er en hiv-forebyggende behandling.Behandlingen består av at hiv-negative personer tar tabletter, enten hver dag eller ved behov i perioder når man har økt risiko, for å minske risiko for hiv-smitte.Studier har vist at PrEP beskytter svært godt dersom det tas riktig, men ikke 100 prosent mot hiv-infeksjon. Det beskytter heller ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI).PrEP er derfor anbefalt som et supplement i forebyggingen mot hiv-infeksjon, blant annet i kombinasjon med kondombruk.I Norge finansieres PrEP av helseforetakene, og er gratis for brukerne. Før 2018 ble PrEP finansiert gjennom folketrygden og blåreseptordningen.Kilde: Oslo universitetssykehus

FELIX KONFERNSESENTER, OSLO (Dagens Medisin): Dagens Medisin har tidligere omtalt at Jon Reidar Øyan (Ap) mener helseministeren må vedta å flytte forebyggende hiv-behandling tilbake på blåresept før Solberg-regjeringen mister makten.

– Jeg kan garantere at jeg kommer til å være høylydt om jeg ikke får viljen i denne saken, uttalte Øyan.

Lars Brock Nilsen, ordstyrer på torsdagens DM Arena HIV, spurte Maria Jahrmann Bjerke om det vil bli gjort endringer før en ny regjering kommer til.

–Hadde det vært enkelt å gjøre så hadde det ikke vært en politisk debatt knyttet til å gjøre det. Det er de tekniske utfordringene som er begrunnelsen for at man ikke har tilbakeført PrEP på blåresept.

Video av hele debatten kan du se øverst.

Fremdeles seks til tolv måneder ventetid
I 2018 ble hiv-legemidler overført til H-resept, noe som førte til lang ventetid for brukerne.

– I oppstartsfasen var etterspørselen mye høyere, og når overføringen skjedde tror jeg ikke alle var helt forberedt på det. Mange som hadde startet hos fastlegen måtte inn i spesialisthelsetjenesten, det forsinket prosessen for dem som allerede var på venteliste, uttalte Usha Hartgill, overlege og seksjonsleder ved seksjon for venerologi og dermatologi, Olafiaklinikken (OUS) under dagens debatt.

Hartgill fortalte at ventetiden har variert mellom seks til tolv måneder i tiden etter 2018, og at de ved overføring hadde omtrent 450 brukere i systemet- nå har de omtrent 750 brukere i systemet med omtrent 75 personer på venteliste. Under pandemien har ventetiden gått noe ned, men er nå tilbake til hva den var, fortalte Hartgill.

– Vi får ti til femten nye på ventelisten hver uke. Nå er ventetiden rundt seks til tolv måneder.

Ordstyrer Lars Brock Nilsen spurte Hartgill om hun synes det er greit med en slik ventetid på en forebyggende medisin.

– Ideelt ikke. Men vi har en begrenset kapasitet. Vi har ikke kapasitet til å ta unna uten ventetid.

Tilbakeføring er teknisk krevende
Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fikk spørsmål om hvorfor PrEP ikke er ført tilbake til blåresept når både pasientorganisasjon, stortingspolitikere, infeksjonsleger og fastleger ønsker det.

– Det vi svarte i fjor gjelder enda. Det vanskelige er at det er tekniske utfordringer med tilbakeføring uten større omlegging av elektroniske systemer. Teknisk utfordringer viser at det er nok mulig, men krever store ressurser, man må endre journalsystemene både hos det offentlige, apotekene og private aktører som da vil gå på bekostning av andre e-helse-prosjekter, for eksempel. Det er ikke politisk motvilje- men de tekniske utfordringene som gjør at det er vanskelig.

– Og det er et annet poeng, ved overføring til H-resept så har man klart å forhandle frem ganske gode priser på hiv-legemidler. Det ville sannsynligvis ikke vært mulig hvis det tilbakeføres, det er et annet poeng.

Vil spille inn til evaluering av Nye metoder
Noe Anne-Karin Kolstad, generalsekretær, Hiv Norge ikke var enig i.

– Utfordringene finnes nok, men det kan løses. Nå har vi en pågående evaluering av Nye metoder og hele dette systemet. Når alle politikere nå ønsker dette så har vi nå en gyllen anledning, jeg har troen på at man finner løsninger på dette.

– Nå sitter vi mange pasientorganisasjoner og diskuterer hvordan vi skal spille inn til evalueringen av Nye metoder og jeg tror ikke vi er alene om slike utilsiktede løsninger som at et forebyggende legemidler havner på H-resept. Derfor må vi bane vei.

Powered by Labrador CMS