Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Arkivfoto.  Foto:
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Arkivfoto. Foto:

– Regjeringen tar ikke pasientsikkerhet på alvor

Sp-stortingsrepresentant Kjersti Toppe «håper det ikke stemmer» at meldeordningen er tenkt avviklet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Nå minimeres pasientsikkerhetsarbeidet til undersøkelseskommisjonen, som for øvrig utredning og fagmiljø alltid har vært i mot, og varslerordningen: Altså at vi bare skal ha meldeordninger for de aller mest alvorlige hendelsene, sier Kjersti Toppe (Sp), som er første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

– Håper det ikke stemmer
Tirsdag sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) at et forslag om å legge ned ordningen, om kort tid sendes på høring.

– Vi har foreslått å utvide meldeordningen, viser Toppe til.
– Den er ment for å skape lærende organisasjoner, og nå tas en grunnplanke i pasientsikkerhetsarbeidet vekk. Pasientsikkerhetsarbeid handler om å utvikle en kultur der oppmerksomheten rettes mot hvordan helsetjenesten kan lære av uønskede hendelser.  Dette er i tråd med det som er internasjonal praksis og fokus. At Norge nå skal reversere dette arbeidet, håper jeg virkelig ikke kan stemme.

–  At meldeordningen ikke har hatt forventet læringseffekt, er ikke usant. Men dette er faktisk Høyres ansvar, som sitter med helseministeren. Det er Høie og Høyre som må jobbe mer for få helsetjenesten til å lære av hverandre, lære av hverandres feil.

– Risikostyring må bli som del av den generelle styringen av helsetjenesten, og da trenger vi større respekt for meldeordningen.

Toppe viser til NOU'en «Med åpne kort».

– Regjeringen har ikke fulgt opp denne som egen stortingsmelding. I denne anbefalte utvalget å utvide meldeordningen til hele helse- og omsorgstjenesten. Det har ikke regjeringen tatt til følge. Nå foreslås det  å avvikle hele ordningen. Det er smått utrolig. Det forsterker mitt inntrykk av at regjeringen ikke tar pasientsikkerhetsarbeidet på alvor. De kommer med noen årlige meldinger, som ikke får noen konsekvenser.

Powered by Labrador CMS