OVERRASKET: Direktør Grethe Aasved sier at hun ble overrasket over problemene med elektroniske meldinger. – Hadde løsningen blitt levert i henhold til planene, mener jeg det hadde vært realistisk å komme tilbake til normal drift denne uken, sier Aasved.  Foto: Guro Kulset Merakerås

OVERRASKET: Direktør Grethe Aasved sier at hun ble overrasket over problemene med elektroniske meldinger. – Hadde løsningen blitt levert i henhold til planene, mener jeg det hadde vært realistisk å komme tilbake til normal drift denne uken, sier Aasved. 

Foto: Guro Kulset Merakerås

St. Olavs hospital jobber med å få oversikt over feil: – Det er en lang liste

Administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital har ett mål: Å få sykehuset fortest mulig på beina. – Nå avventer vi bekreftelse på at det settes inn nødvendige ressurser fra Helseplattformen og Epic.

Publisert

Innføringen av et nytt journalsystem ved St. Olavs hospital har vært alt annet enn smertefri. Da sykehuset tok i bruk Helseplattformen den 12. november, var målet å være tilbake i full drift etter fire uker, men fortsatt er det uklart når sykehuset vil kunne drive som normalt igjen. Det er fortsatt behov for ekstra bemanning for å få hjulene til å gå rundt, samtidig som pasienter får utsatt timene sine på grunn av kapasitetsproblemer.

Da Dagens Medisin snakket med fylkeslege Jan Vaage fredag, var hans hovedbekymring knyttet til arbeidsflyt.

– Vi er bekymret for at tunge arbeidsprosesser vil bety at det kan ta lang tid å komme tilbake til full drift, og hvilke konsekvenser det kan få for pasientene.

Lister opp feil og mangler

Tirsdag formiddag ble det avholdt et møte i en regional styringsgruppe for fremdriften av innføringen av Helseplattformen. Utfordringene ved St. Olavs hospital var tema på møtet, som Grethe Aasved beskriver som «en løypemelding».

Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge, Lindy Jarosch-von Schweder.

      
        Foto: Privat
Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge, Lindy Jarosch-von Schweder. Foto: Privat

– Vi har i samarbeid med Helseplattformen laget en liste over hva som må til for at løsningen skal være forenlig med normal drift. Så skal Helseplattformen estimere hvilke ressurser som må til for å få gjort det arbeidet, sier Aasved til Dagens Medisin.

På listen står flere av problemene som har vært mye omtalt, som problemer med elektroniske meldinger og tungvint arbeidsflyt, oppgir direktøren.

– Det er en lang liste over feil som må rettes og optimaliseringer som må gjøres for at løsningen kan bli forenlig med normal drift. Det er stort og smått, og ikke en prioritert liste, sier Aasved.

Les mer: Helseplattformen i bruk ved St. Olavs: – Det går ekstremt tregt

Les mer: St. Olavs hospital har sendt bekymringsmelding til Statsforvalteren

– Krevende situasjon

Til tross for den lange listen betrygger direktøren om at pasientene ivaretas.

– Det er trygt å være pasient hos oss fordi vi har avhjelpende tiltak.

Men hun legger ikke skjul på at situasjonen er veldig krevende.

– Vi ivaretar alvorlig syke og øyeblikkelig hjelp, men vi må fortsatt utsette pasientbehandlinger som kan vente og de ansatte må jobbe mer. Det er en enorm slitasje på de ansatte.

Aasved har tidligere opplyst til NRK at dagens drift medfører tap av inntekter og utgifter på 25 millioner kroner i uken.

– Hvor lenge har dette kostet 25 millioner i uken?

– Dette tallet er et anslag for ekstrakostnader knyttet til reduserte inntekter og økte lønnskostnader per uke de to siste ukene. Vi har en utfordring med at også rapporteringen er mangelfull. Det er derfor vanskelig å ha oversikt både over ventelister og økonomi, så vi må estimere mye.

Les mer: Frykter at kreftpasienter blir skadelidende ved innføring av Helseplattformen

Les mer: Legeopprop: – Stans innføringen av Helseplattformen

Ble overrasket

– Flere advarte i forkant av innføringen. Var det feil av dere å ta i bruk Helseplattformen nå?

– La meg si det sånn: Når feilene blir rettet og vi får optimalisert løsningen, vil det på mange områder bli et bedre verktøy enn det vi hadde før. Dette verktøyet har mange muligheter, men akkurat nå overskygges de av problemene, sier direktøren.

– Vi ba om en utsettelse i vår fordi løsningen ikke var forenlig med pasientsikkerheten å innføre systemet. Det ble jobbet godt med disse utfordringene og vi ble forsikret om at det var i orden. Jeg var særlig overrasket over problemene med e-meldinger. Hadde løsningen blitt levert i henhold til milepælsplanene, mener jeg det hadde vært realistisk å komme tilbake til normal drift denne uken. Jeg har ett fokus nå: Å komme fortest mulig tilbake til normalen.

– Når er St. Olavs tilbake i full drift?

– Om bare jeg kunne svare på det ... Møtet i dag var viktig. Nå avventer vi bekreftelse på at det settes inn nødvendige ressurser fra Helseplattformen, og Epic som leverandør, for å få løsningen forenlig med normal drift. Vi er alle enige om at det haster, både av hensyn til pasientsikkerheten og våre ansatte. Vi har fortsatt ikke fått en dato, men det jobbes med det.

– Ikke tjent med å drifte for halv maskin

Lindy Jarosch-von Schweder som er konserntillitsvalgt for Akademikerne, deltok også på tirsdagens møte.

– Vi er veldig bekymret for den alvorlige situasjonen etter innføringen som ble formidlet i  møtet i dag, sier Schweder til Dagens Medisin.

– Det er bekymringsverdig at både ansatte og ledere må stå i en krevende situasjon uten å vite hvor lenge det vil vare.

Hun er opptatt av at det nå settes av tilstrekkelig med ressurser for å få løst problemene.

– Man er ikke tjent med at St. Olav går for halv maskin.

Mener videre innføring bør utsettes

Etter planen skal Helseplattformen tas i bruk i Helse Nord-Trøndelag, som dekker sykehusene i Levanger og Namsos, i februar.

Schweder i Akademikerne mener nå at det er på tide å dra i nødbremsen for videre innføring.

– Vi mener at det ikke kommer til å gå å innføre løsningen i Nord-Trøndelag innen planen. Vi må rette opp i de alvorlige feilene og tungvinte arbeidsflytene først.

Helse Nord-Trøndelag sendte senest i forrige uke inn en bekymringsmelding om manglende kontroll på rekvisisjoner for røntgen og røntgensvar fra St. Olavs hospital.

Ifølge Trønder-Avisa mandag sier faglig ansvarlig Kathinka Meirik i Helse Nord-Trøndelag at det ikke er aktuelt å ta i bruk en løsning som har kritiske feil.

– Både styret og jeg er bekymret over situasjonen ved St. Olavs hospital, at det enda er kritiske feil som ikke er rettet opp, uttaler Meirik.

Powered by Labrador CMS