HELVOMVENDING: Et splittet UNN-styre vedtok i fjor at et nytt psykisk helse og rus-bygg skulle samlokaliseres med det somatiske sykehuset. Nå har styret landet på motsatt beslutning, etter at direktør Anita Schumacher har ombestemt seg.  Foto: DMArkiv/Anne Grete Storvik

HELVOMVENDING: Et splittet UNN-styre vedtok i fjor at et nytt psykisk helse og rus-bygg skulle samlokaliseres med det somatiske sykehuset. Nå har styret landet på motsatt beslutning, etter at direktør Anita Schumacher har ombestemt seg. 

Foto: DMArkiv/Anne Grete Storvik

Vil likevel ha psykisk helse- og rusbygg på Åsgård

– I vårt valg står majoriteten innen fagmiljøene psykisk helse- og rusbehandling sammen med brukerorganisasjoner og pårørende om å vektlegge fysiske forhold sterkere enn samlokalisering, argumenterte UNN-direktør Anita Schumacher i sin innstilling, som ble enstemmig vedtatt av styret onsdag. 

Saken er oppdatert med kommentar fra overleger ved UNN.

Et enstemmig styre i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har vedtatt at nytt psykisk helse og rus-bygg i Tromsø bør bygges på Åsgård, der det ligger i dag, og ikke samlokaliseres med det somatiske sykehuset. 

Det melder UNN på Twitter onsdag kveld.  

Helomvending

Dette skjer nesten et år etter at styret i UNN i mai 2021 vedtok å bygge nytt psykisk helse og rus-bygg i Breivika i Tromsø. Der ligger også den somatiske delen av sykehuset og nærhet til det somatiske sykehuset var et av hovedargumentene for valget.

Til iTromsø, som har fulgt styremøtet, sier styreleder Roald Linaker at han støtter anbefalingen til sykehusdirektør Anita Schumacher.

– Jeg er likevel ikke helt fornøyd med denne saken, sa Linaker på møtet.

Massiv motstand bar frukter

Vi er veldig glade for å ha en administrerende direktør som har lyttet til brukere, pårørende og fagfolk. Nina Holte, Carina L. Kaspersen, Annveig Hoff og Lena-Kristin Nerdal

Over 30 overleger ved Psykisk helse- og rusklinikken i ved Universitetssykehuset i Nord-Norge reagerte med å advare mot følgene av å si ja til å samlokalisere klinikken med det somatiske sykehuset i Tromsø.

– Vi er veldig glade for å ha en administrerende direktør som har lyttet til brukere, pårørende og fagfolk, og ser at tomta på Åsgård er det av alternativene som gir mulighet for best behandling for pasientene i vår klinikk, kommenterer Nina Holte, Carina L. Kaspersen, Annveig Hoff og Lena-Kristin Nerdal til Dagens Medisin i kjølvannet av styrevedtaket.

De viser til at de faglige argumentene ble godt belyst av klinikksjef i Psykisk helse- og rusklinikken, Eirik Stellander og leder for organisasjonsutviklingsprosjektet, Njål Bjørhovde, i under styremøtet

– Særlig ble det satt fokus på hva en tomt med egnede uteområder for behandling av denne typen lidelser betyr for å ivareta integritet, redusere bruk av tvang og understøtte tilfriskning, sier de videre, og forteller at UNN-styrets vedtak ble mottatt med glede og lettelse.

– Vi ser fram til å jobbe videre med å få til et godt tilbud innenfor psykisk helse- og rusbehandling i UNN i årene som kommer, og til ytterligere økt fokus på samarbeid mellom somatikk og psykiatri. 

Til Helse Nord i april

Da styret i Helse Nord fikk saken på bordet sommeren 2021, ba de om en ny utredning, der de ønsket at faglige vurderinger skulle komme tydeligere fram. Styret mente at det var usikkerheter rundt den anbefalte løsningen, og ba om at prosjektet skulle utredes ytterligere både for Åsgård, Breivika og delt løsning.

Gjennom høsten og vinteren har tomtevalget blitt diskutert og vurdert av mange instanser. 

I innstillingen til vedtak er både brukerperspektivet og de ansattes aktive rolle vektlagt når UNN-direktøren landet på at Åsgård vil være det beste alternativet:

– For åtte andre helseforetak i samme situasjon har samlokalisering veid tyngst. I vårt valg står majoriteten innen fagmiljøene psykisk helse- og rusbehandling sammen med brukerorganisasjoner og pårørende om å vektlegge fysiske forhold sterkere enn samlokalisering, heter det i saksdokumentet signert Anita Schumacher. 

UNN-styret behandlet saken 22. mars, mens Helse Nord-styret får saken på bordet 27. april.

Powered by Labrador CMS