Helse Nord skal sammen med UNN leie inn en ekstern person som skal gjennomgå hva som skjedde i kjølvannet av trusselsaken. Arkivfoto Foto:
Helse Nord skal sammen med UNN leie inn en ekstern person som skal gjennomgå hva som skjedde i kjølvannet av trusselsaken. Arkivfoto Foto:

Iverksetter gransking etter trussel-saken

UNN og Helse Nord iverksetter en gransking etter trussel-saken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

UNN og Helse Nord iverksetter en gransking etter trussel-saken.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Helse Nord melder nå at de sammen har besluttet å få en «ekstern og uhildet» gjennomgang av hva som skjedde ved lederskiftet på UNN.

Som kjent trakk administrerende direktør Tor Ingebrigtsen seg som følge av trussel-saken. Det samme gjorde UNN-styrets leder og nestleder.

Bakgrunnen for granskingen er ønsket om å lære av prosessen, heter det ifølge UNN.
– Håndteringen av saken skal vurderes blant annet mot helseforetakslovens styringsstruktur, vedtekter for styrene for helseforetakene, veileder for styrearbeid i helseforetakene og god ledelsespraksis.  

Videre heter det fra UNN og Helse Nord at man skal:

  • legge til rette for gode tillitsforhold og redusere konfliktnivå 
  • vurdere hvordan de involverte aktørene ivaretok sine roller i saken 
  • få forslag til forbedringsområder 

Det skal også hentes inn en ekstern rådgiver for å gjennomføre arbeidet, og vedkommende vil bli engasjert av Helse Nord RHF og UNN i fellesskap, opplyses det.

– Det vil skje gjennom konkurranse blant eksterne rådgivere Helse Nord RHF og UNN har avtale med. Arbeidet skal være ferdigstilt i mai 2018. 

– Helse Nord RHF og UNN har et felles mål om at vurderingens konklusjoner skal håndteres åpent, med unntak av personalmessige eller andre forhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Powered by Labrador CMS